VÄLKOMMEN

SfKBT är en intresseförening som vill främja kunskap, utbildning, forskning och praktik inom de kognitiva och beteendeterapeutiska terapierna i Sverige.

VÄLKOMMEN

SfKBT är en intresseförening som vill främja kunskap, utbildning, forskning och praktik inom de kognitiva och beteendeterapeutiska terapierna i Sverige.

aktiviteter
inom KBT


Utforska och inspireras till att delta i olika aktiviteter som anordnas inom KBT. Här hittar du både lokala och internationella event. Intresserad?

sokraten

Läs vår aktuella medlemstidning Sokraten – en branschtidning inom KBT som ges ut 4 ggr/år

Sokraten 2022 nr 2

lokala föreningar


Upptäck SfKBTs lokala föreningar i Sverige. Här hittar du nyttig information om aktiviteter, kontaktpersoner mm

bli
medlem

Vill du bli en av oss?
Läs om dina förmåner och vad vi bidrar med inom KBT

redan
medlem

Logga in här – ta del av dina uppgifter och vårt samlade material kring KBT

auktoriserade utbildningar


Söker du en utbildning?
Vill du utveckla din kompetens?

Här hittar du utbildningsanordnare som är kvalitetsgranskade och auktoriserade genom SfKBT

vad är
KBT?

KBT är ett samarbetsprojekt med patienten, baserat på kunskap, för varaktig förändring

dÉlia 2000, Palm Beskow m.fl. 2011

behöver
du hjälp?

Är du privatperson som söker hjälp? Sök KBTbehandlare hos oss eller 1177

AKTIVITET

SfKBT
årskonferens 2023

Fredag 20 oktober 2023

På agendan:
Tema: Emotioner
• Årsmöte

AKTIVITET

WCCBT
årskonferens Seol

1-4 juni 2023

I år äger den 10:e världskongressen i KBT, med temat KBT I världen – spridning, tillgänglighet och ny teknik, rum i Seoul, Korea. Som medlem i SfKBT är du även del i WCCBT och deltar till medlemspris!

AKTIVITET

WCCBT
årskongress Seol

1-4 juni 2023

I år äger den 10:e världskongressen i KBT, med temat KBT I världen – spridning, tillgänglighet och ny teknik, rum i Seoul, Korea.

Främsta målet med kongressens vetenskapliga program 2023 är att identifiera sätt att utveckla och implementera KBT för att möta behov hos klienter från olika samhälleliga och kulturella bakgrunder.

Som medlem i SfKBT är du även del i WCCBT och deltar till medlemspris! Kongressen kommer att erbjuda dig den perfekta möjligheten att möta KBT-proffs från hela världen.

terapeut
utbildare
handledare

Söker du en terapeut, handledare eller utbildare inom KBT? Här kan du söka bland auktoriserade specialister

ANNONSER

eabct_annons_kongress