stipendium

CARLO PERRIS MINNESSTIPENDIUM

Stipendiet instiftades vid föreningens årsmöte 2001 med syfte att stödja kognitiv beteendeterapi. SfKBT delar årligen ut detta stipendium à 25.000 SEK i samband med föreningens årsmöte. Skatt utgår inte på beloppet. Stipendiet utlyses årligen under maj månad via annons i Sokratens vårnummer samt här på föreningens hemsida. Sökande ska ha varit medlem i föreningen i minst 1 år. Styrelsemedlem kan inte söka.

VEM VAR CARLO PERRIS?

Perris var en av grundarna av kognitiv terapi i Sverige.

Carlo Perris föddes 1928 i Consenza i Italien och dog 2000 i Umeå. Han var psykiatriker och forskare. Perris utbildade sig i Italien och blev medicine doktor 1950-60. Han flyttade till Sverige och arbetade som läkare på Sidsjöns sjukhus 1960-65. Han arbetade vid Umeås psykiatriska klinik som forskare och överläkare från 1965 och som professor från 1971. Han var president i föreningen Word Federation Societies of Biological Psychiatry och ordförande i SfKBTs riksförening i många år.

Han skrev böcker, vetenskapliga artiklar, och populärvetenskapliga artiklar i neurologi, klinisk neurofysiologi, psykiatri och psykoterapi.