stipendium

CARLO PERRIS MINNESSTIPENDIUM

Stipendiet instiftades vid föreningens årsmöte 2001 med syfte att stödja kognitiv beteendeterapi. SfKBT delar årligen ut detta stipendium à 25.000 SEK i samband med föreningens årsmöte. Skatt utgår inte på beloppet. Sökande ska ha varit medlem i föreningen i minst 1 år. Styrelsemedlem kan inte söka.

FORSKNINGSKOMMITTÉN UTLYSER MEDEL 2023

SfKBT utlyser nu medel för 2023 upp till 25.000 kronor.

Sökandens ändamål ska ha anknytning till forskning av betydelse för kognitiva och beteendeinriktade psykoterapier. Medlen kan användas såväl för genomförande av projekt som för underlättande av forskningskontakter. Medlen kan även användas till språkgranskning, handledning och publikation. Publikation kan ske i nationella eller internationella tidskrifter, både tidskrifter som har granskning av forskare och/eller kliniker. Forskare, kliniker och studenter är välkomna att söka. Forskningsförankring kan vara på grund- eller avancerad nivå, samt doktorand och doktorsnivå. Kliniker kan söka utan att vara anknutna till något universitet.

Sista ansökningsdag är 25 augusti 2023. Forskningskommittén behandlar ansökningarna och styrelsen fattar beslut under september månad. Beslut går inte att överklaga.

Ta del av de fullständiga villkoren och ansök på blanketten här nedan.

VEM VAR CARLO PERRIS?

Perris var en av grundarna av kognitiv terapi i Sverige.

Carlo Perris föddes 1928 i Consenza i Italien och dog 2000 i Umeå. Han var psykiatriker och forskare. Perris utbildade sig i Italien och blev medicine doktor 1950-60. Han flyttade till Sverige och arbetade som läkare på Sidsjöns sjukhus 1960-65. Han arbetade vid Umeås psykiatriska klinik som forskare och överläkare från 1965 och som professor från 1971. Han var president i föreningen Word Federation Societies of Biological Psychiatry och ordförande i SfKBTs riksförening i många år.

Han skrev böcker, vetenskapliga artiklar, och populärvetenskapliga artiklar i neurologi, klinisk neurofysiologi, psykiatri och psykoterapi.