Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Internetterapi

Sedan några år tillbaka är KBT även tillgängligt via internet.

Precis som i en individuell kontakt så får man i internetterapin lära sig mer om sin problematik och genomföra olika övningar på egen hand. Terapin brukar bestå av olika delar som man får arbeta sig igenom i turordning. Ofta har man i internetterapin begränsad kontakt med en behandlare genom e-post. Behandlaren redovisar man resultatet av sina övningar för och kan vid behov ställa frågor till.

Internetterapi har visat lika goda resultat som vanlig KBT i de vetenskapliga utvärderingar som gjorts.