Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Ansökan om auktorisation

Föreningen auktoriserar grundläggande KBT-utbildningar. Från utbildningsgivare som vill ansöka om föreningens auktorisation behöver vi följande uppgifter.

  • Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och hemsidesadress

  • Om ansökan avser en förlängning, återupptagande eller en helt ny ansökan

  • Kurs- och utbildningsplan ska bifogas. Ange gärna förtydligande information om utbildningsinnehåll och delkurser och på vilket sätt dessa korrelerar med respektive punkt i föreningens policy.

  • En övergripande redogörelse av lärarlaget samt namn och en kort beskrivning av akademiska, pedagogiska och kliniska erfarenheter hos examinator och huvudlärare samt handledningsansvarig (se punkt 7 i policydokumentet).

Styrelsen fattar beslut om auktorisation. Utbildningens behörighetskrav, upplägg och innehåll jämförs med hur dessa stämmer överens med föreningens riktlinjer (punkterna 1-8 i policydokumentet).

Styrelsen sammanträder 4 gånger per år.

Ansökan skickas med e-post till Lena Tärnhäll.