Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Godkända utbildningar

Nedanstående grundutbildningar har granskats och godkänts av föreningen. Deras hemsidor via länkarna visas på en ny flik/ny sida.

Anna Ehnvall KBT Kompetens
Bergströms
KBT Svealand
KBTarna - bli en bättre behandlare BBB
Kognio i Lund
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
senpil Läs mer om föreningens policy i utbildningsfrågor