Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Utbildning och forskning

KBT, forskning och evidens Som terapiform utmärker sig kognitiv beteendeterapi (KBT) genom sin närhet till vetenskapen. I KBT vill man ha stöd i modern psykologisk forskning för allt som sker i en behandling. Det innebär att förståelsen av patientens problematik utgår från forskning om hjärnan, våra beteenden och psykologiska processer. Det innebär också att de metoder som används i terapin visat sig effektiva i jämförande, experimentella studier. Som patient eller klient som går i KBT kan man alltså känna sig trygg med att de metoder som terapeuten använder är noggrant vetenskapligt utprövade och effektiva för just de problem man själv har. Med evidensbasering brukar man mena att en terapi visat sig effektiv för en viss problematik i två större behandlingsstudier med behandlingsgrupp och kontrollgrupp. Studierna ska ha genomförts av oberoende forskargrupper och sedan granskats och publicerats i välrenommerade forskningstidskrifter. Genom denna typ av forskning kan KBT sägas vara evidensbaserat för 23 olika problemområden. Kvalitativ forskning är också viktigt i förståelsen av varför KBT fungerar, och för att få uppslag till hur KBT kan bli bättre. Forskningen på KBT utvecklas hela tiden, och varje år visar sig nya metoder vara effektiva i behandlingen av psykisk ohälsa.
senpil Läs om terapeututbildning