Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Har vi din aktuella e-postadress?

Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter i medlemsregistret. På inloggningssidan finns det instruktioner ifall du har glömt lösenordet eller bytt e-postadressen.

Du som arbetar i en kommun eller region/landsting bör ange din privata e-postadress i medlemsregistret. Offentliga arbetsgivare ökar hela tiden säkerheten för e-post och det finns risk för att meddelanden från oss klassificeras som skräppost eller rentav stoppas även om vi tekniskt sett är att lita på som avsändare. Det kan också vara lätt att glömma att ändra i medlemsregistret när man byter arbetsgivare.

Förutom Sokraten skickas fakturan för medlemsavgiften ut med e-post. Fakturan för nästa år skickades ut den 30 november. Fakturan går också att hämta genom inloggning i medlemsregistret.