Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Har vi din aktuella e-postadress?

 Sokraten

blir digital och skickas till alla medlemmar via e-post.

Även all annan medlemskommunikation sker via e-post. Kom därför ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter i medlemsregistret. På inloggningssidan finns det instruktioner ifall du har glömt lösenordet eller bytt e-postadressen.

Du som arbetar i en kommun eller region/landsting bör ange din privata e-postadress i medlemsregistret. Offentliga arbetsgivare ökar hela tiden säkerheten för e-post och det finns risk för att meddelanden från oss klassificeras som skräppost eller rentav stoppas även om vi tekniskt sett är att lita på som avsändare. Det kan också vara lätt att glömma att ändra i medlemsregistret när man byter arbetsgivare.

Förutom Sokraten så kommer fakturan för nästa års medlemsavgift att skickas ut med e-post den 30 november. Fakturan går också att hämta genom inloggning i registret från och med den 30 november.

Till sist uppmanas medlemmarna i Småländska lokalföreningen att logga in i medlemsregistret att välja tillhörighet i en annan lokalförening eftersom Småländska kommer att upphöra. Välj lokalförening under Mina medlemsuppgifter i menyn.