Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Styrelsen

EVA GAFVELIN RAMBERG
Ordförande
Boden

Eva Gafvelin Ramberg är leg psykolog & leg psykoterapeut, klinisk specialist samt handledare och lärare i KBT. Privat verksam i det egna företaget Recognia AB. Eva är ordförande i styrelsen, hon sammankallar och leder styrelsens arbete.

senpil Kontakta Eva Gafvelin Ramberg

LENA TÄRNHÄLL
Vice ordförande, utbildningsansvarig
Lund

Lena är socionom, leg psykoterapeut och handledare. Tidigare arbetat 25 år inom vuxenpsykiatrin. Nu verksam som studierektor för Grundläggande psykoterapiutbildningar vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Driver grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Har även handledningsuppdrag.

LOTTA SCHOLANDER
Sekreterare
Göteborg

URIKA SIEDER
Kassör
Falun

Ulrika är socionom, leg psykoterapeut och handledare. Har egen mottagning med ramavtal BUP och vuxenpsykiatrin Dalarna, och har även flera handledningsuppdrag.

INGA DENNHAG
Ledamot, ansvarig för forskningskommittén
Umeå

LENA NILSSON SJERÉN
Ledamot, webbredaktör
Lund

KRISTIN OLDENBURG
Ledamot
Arbrå

CHRISTINA RESLEGÅRD
Ledamot, lokalföreningsansvarig, redaktör för Sokraten
Östersund

Christina Reslegård är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård. Legitimerad psykoterapeut med kognitiv inriktning sedan 2010. Christina arbetar med individuella kontakter och gruppbehandling inom primärvården i Region Jämtland Härjedalen. Hon har också en privat mottagning. Christina sitter i styrelsen för Föreningen legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands län som är en förening för psykoterapeuter från alla inriktningar. I styrelsen har Christina ett särskilt ansvar för samarbetet mellan styrelsen och lokalföreningarna.

DOBRICA VUKOVIC
Ledamot, medieansvarig
Klippan

Dobrica Vukovic är socionom, leg. psykoterapeut, stresspedagog och mindfulnessinstruktör. Dobrica har tidigare arbetat inom socialtjänsten och primärvården inom Region Skåne, och arbetar numera som egen företagare med psykoterapi, handledning och konsulttjänster i skånska Klippan.

HELENA KILLANDER
Suppleant, redaktör för Sokraten, rekryteringsansvarig
Stockholm

ÖRJAN MAGNUSSON
Suppleant
Umeå


Valberedning
Billy Larsson
Andreas Glantz