Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Sokraten

sfKBT:s medlemstidning Sokraten startades 1996 och har sedan dess kommit ut med cirka fyra nummer årligen.Tidningen innehåller bland annat reportage från psykoterapikonferenser och utbildningar, debatter, intervjuer, bokrecensioner samt artiklar om aktuella ämnen inom KBT.

senpil Läs Sokraten nr 3 år 2019

Du måste vara inloggad i
Medlemsservice för att kunna
läsa Sokraten!

Saknar du din Sokraten?
Då kanske du glömt att betala din medlemsavgift? Det kan du undersöka genom att logga in under medlemssidor. Det är också enkelt att åter bli medlem genom att skicka en ny ansökan!

Från och med nummer 3 år 2019 utges Sokraten digitalt och distribueras via e-post till alla medlemmar. Om du är inloggad kan du även läsa Sokraten här ovan.

2019-06-20 SOKRATEN DEBATT Psykologisk behandling på modersmål?
   
2015-03-30 SOKRATEN DEBATT Kejsarens nya psykofarmaka