Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

ANNONS | 30 april 2020

Compassionfokuserad terapi

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning erbjuder kurs i Compassionfokuserad terapi HT 2020-VT 2021. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng.

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien.

Metoden bygger på compassionfokuserade interventioner. CFT fokuserar på att stärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet.

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs i klinisk psykologi.

senpil Kursinformation
Karolinska institutet Uppdragsutbildning