Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

ANNONS | 9 februari 2020

Inbjudan till Workshop PTSD

Cognitive Processing Therapy (CPT) är en evidensbaserad behandling för PTSD. Metoden har god evidens och är fortfarande relativt okänd i Sverige.

För första gången kommer Dr Patricia Resick, som utvecklat CPT, till Sverige. Vi inbjuder till två dagars workshop den 27 och 28 augusti 2020.

senpil Inbjudan och anmälan
KBTPsykoterapeuterna