Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

ANNONS | 17 januari 2020

Journalsystem för terapeuter

CTNotes är ett verktyg för psykologer, psykoterapeuter och andra behandlare inom psykoterapi. Komplett med journalföring, skattningar, tidsbokning och fakturering. Perfekt för den enskilde terapeuten såväl som enheter med flera terapeuter.

senpil Läs mer på CTNotes hemsida!
CTNotes