Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Självhjälpslitteratur

Det finns flera självhjälpsböcker som bygger på KBT och nya kommer ut varje år. I dessa hittar man goda råd för hur man kan arbeta själv med problem som man har, t.ex. panikångest eller depression. Metoderna som föreslås är oftast vetenskapligt underbyggda och följer man noga instruktionerna som ges är chanserna till förbättring goda.

Det vetenskapliga stödet för att bara självhjälpsböcker ska kunna lindra psykisk ohälsa är dock än så länge svagt. Bäst effekt verkar självhjälpen få om den kombineras med en kortare kontakt med en behandlare som har KBT-inriktning.