Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Vårdguiden 1177

Vårdguiden finns på nätet, men man kan även ringa dygnet runt, året om för tillförlitlig information, rådgivning och kontakt med hälso- och sjukvården. Telefonnumret är 1177. Det är med andra ord invånarens situation och behov som är fokus. Utgångspunkten är att ge goda hälso- och egenvårdsråd.

Psykisk ohälsa
De allra flesta av oss känner ibland oro eller har svårt att sova. Att vara deprimerad eller känna ångest är inte heller ovanligt. Vårdguidens tema om psykisk ohälsa tar upp ämnen som berör oss alla mer eller mindre. Läs om vad du kan göra själv, när det är dags att söka hjälp, vilken hjälp som finns och vad anhöriga kan göra.

Paniksyndrom
Depression
Generaliserat ångestsyndrom
Sömnsvårigheter
Social fobi
Tvångssyndrom
Specifik fobi