Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Forskningskommittén

Forskningskommittén i sfKBT vill verka för ett fortsatt paradigmskifte i svensk psykoterapi och dess tillämpningsområden där den teoretiska grunden består av integrerade kunskaper från kognitiv teori och inlärningsteori, utvecklings- och emotionspsykologi samt neurovetenskap.

Det övergripande syftet är att främja ett vetenskapligt synsätt inom sfKBT och stödja utvecklingen av kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (effekter och processer) samt verka för kvalitetssäkring av utbildning och handledning. Forskningskommittén vill verka för att:

  • Underlätta personliga kontakter mellan forskningsintresserade medlemmar
  • Verka för spridning av kunskaper om KBT forskning
  • Föreslå och stimulera viktiga forskningsteman
  • Anordna seminarier, föredrag och konferenser
  • Utveckla ett forskningspolitiskt engagemang

 

Forskningskommitén utlyser medel för 2017. Sista ansökningsdatum är 20 augusti.

Mer information här: Utlysning av Forskningskommitten ICCP samt Perris 2017

Ansökningsblankett här: stipendium_2017_formular

 

Länkar
senpil American Psychological Association (APA)
senpil APA-Empirically Supported Treatments
senpil Centre for Outcomes, Research & Effectiveness (CORE)
senpil The National Collaborating Centre for mental Health (UK)
senpil SBU, Rapporter och publikationer