Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Godkända utbildningar

Nedanstående grundutbildningar har granskats och godkänts av föreningen:

senpil Kognio i Lund
senpil Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
senpil KBT Svealand
senpil
senpil KBT Psykiatrin, Region Halland
senpil  KBTarna - KBT kliniken Norr i Luleå.