Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Auktorisation

Vi auktoriserar bra KBT-utbildningar

Föreningen ger både privata och offentliga utbildningsanordnare möjlighet att auktorisera grundutbildning i KBT i enlighet med fastställt policydokument i utbildningsfrågor. Som grundutbildning avses utbildning som ska ge behörighet att söka till legitimationsgrundande utbildning i KBT.

Kostnaden för sfKBT:s auktorisation av utbildningsanordnare är 5 000 kronor och gäller för fem år.

senpil Ansökan om auktorisation
senpil Av sfKBT auktoriserade utbildningar
senpil sfKBTs policy i utbildningsfrågor: Grundutbildning i KBT
senpil sfKBT:s rutiner för auktorisering av grundutbildning i KBT

Vi auktoriserar legitimerade psykoterapeuter

I Sverige är det Universitetskanslersämbetet som ger högskolor tillstånd att examinera psykoterapeuter. Den som avlagt psykoterapeutexamen kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Av legitimationen framgår det inte vilken inriktning som psykoterapeuten har. Därför ska den terapeut man anlitar berätta om vilken metod han eller hon använder. Som klient eller patient bör man försäkra sig om att terapeuten har adekvat utbildning för metoden.

Legitimerade psykoterapeuter som arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) och som är medlemmar i vår förening kan ansöka om att bli auktoriserade av föreningen. Ett villkor för auktorisation är att psykoterapeuten genomgått utbildning hos en utbildningsanordnare som har sin huvudsakliga teoretiska grund i KBT. Genom att anlita en av föreningen auktoriserad psykoterapeut vet man att han eller hon har adekvat utbildning för att bedriva kognitiv beteendeterapi.

Uppe till höger här på sidan kan du söka auktoriserade KBT-terapeuter över hela landet.

Du som är legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning kan ansöka om föreningens auktorisation via sfKBT Medlemsservice här på hemsidan eller på blanketten nedan.

Kostnaden för auktorisation av legitimerad psykoterapeut är 500 kronor och är en engångskostnad.

senpil Blankett: Ansökan auktorisation