Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Intressegrupper

Inom Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier finns anslutna intressegrupper för olika områden under paraplyet KBT.

Denna utveckling startade under verksamhetsåret 2009 och hoppas kunna växa i takt med medlemmars engagemang inom sina respektive områden. Kontakta styrelsen om intresse finns för att få mer information om detta!