Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Styrelsen

Eva Gafvelin Ramberg
Ordförande
Boden

Eva Gafvelin Ramberg är leg psykolog & leg psykoterapeut, klinisk specialist samt handledare och lärare i KBT. Privat verksam i det egna företaget Recognia AB. Eva är ordförande i styrelsen, hon sammankallar och leder styrelsens arbete.

senpil Kontakta Eva Gafvelin Ramberg

Lotta Scholander
Vice ordförande
Göteborg

Billy Larsson
Sekreterare
Göteborg

Billy Larsson är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han är doktorand vid Göteborgs universitet, och doktorerar på temat "Likheter och skillnader mellan svenska psykoterapeuter med olika legitimationsinriktningar.Han undervisar också på privata terapiutbildningar och på Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet. Bedriver dessutom psykoterapi privat.

Ulrika Sieder
Kassör
Falun

Ulrika är socionom, leg psykoterapeut och handledare. Har egen mottagning med ramavtal BUP och vuxenpsykiatrin Dalarna, och har även flera handledningsuppdrag.

Lena Nilsson Sjerén
Webbredaktör
Lund

Lena Tärnhäll
Ledamot
Lund

Lena är socionom, leg psykoterapeut och handledare. Tidigare arbetat 25 år inom vuxenpsykiatrin. Nu verksam som studierektor för Grundläggande psykoterapiutbildningar vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Driver grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Har även handledningsuppdrag.

Inga Dennhag
Ledamot
Umeå

Dobrica Vukovic
Ledamot
Klippan

Dobrica Vukovic är socionom, leg. psykoterapeut, stresspedagog och mindfulnessinstruktör. Dobrica har tidigare arbetat inom socialtjänsten och primärvården inom Region Skåne, och arbetar numera som egen företagare med psykoterapi, handledning och konsulttjänster i skånska Klippan. Dobrica är redaktör för Sokraten sedan 2013.

Christina Reslegård
Ledamot
Östersund

Christina Reslegård är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård. Legitimerad psykoterapeut med kognitiv inriktning sedan 2010. Christina arbetar med individuella kontakter och gruppbehandling inom primärvården i Region Jämtland Härjedalen. Hon har också en privat mottagning. Christina sitter i styrelsen för Föreningen legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands län som är en förening för psykoterapeuter från alla inriktningar. I styrelsen har Christina ett särskilt ansvar för samarbetet mellan styrelsen och lokalföreningarna.

Helena Killander
Suppleant
Stockholm

Tadeusz Jarawka
Suppleant
Halmstad

Tadeusz är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och arbetar på Affektiva mottagningen inom psykiatrin i Halmstad med individuell KBT och utredning. Han har hållit i gruppbehandlingar för ADHD, beteendeaktivering och Mindfulness-baserad kognitiv terapi (MBKT). Han är intresserad av forskning och är delaktig i två forskningsstudier under ledning av Med Dr. Anna Ehnvall om MBKT och beteendeaktivering vid terapirefraktär depression.Tadeusz föreläser om KBT vid bipolärt syndrom och beteendeaktivering vid depression på basutbildning i KBT och om Mindfulness och KBT vid ångestsyndrom på orienteringskursen i KBT inom Region Halland. Han är även styrelsemedlem i PKLs (Psykologisk och Psykiatrisk Katastrofledning) ledningsgrupp i Region Halland.