Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Lokalföreningar

Föreningen består av en riksförening och fyra geografiskt indelade lokalföreningar. Lokalföreningarna anordnar utbildningar, seminarier och möten såsom Sokratiskt café kring kognitiv psykoterapi.

Lokalföreningarna
Mellansvenska lokalföreningen
Norra lokalföreningen
Sydsvenska lokalföreningen
Västsvenska lokalföreningen