för utbildningsanordnare

för utbildnings-
anordnare

ANSÖKAN OM AUKTORISATION

Föreningen auktoriserar grundläggande KBT-utbildningar. Från utbildningsgivare som vill ansöka om föreningens auktorisation behöver vi följande uppgifter:

  • Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och hemsidesadress
  • Om ansökan avser en förlängning, återupptagande eller en helt ny ansökan
  • Kurs- och utbildningsplan ska bifogas. Ange gärna förtydligande information om utbildningsinnehåll och delkurser och på vilket sätt dessa korrelerar med respektive punkt i föreningens policy.
  • En övergripande redogörelse av lärarlaget samt namn och en kort beskrivning av akademiska, pedagogiska och kliniska erfarenheter hos examinator och huvudlärare samt handledningsansvarig (se punkt 7 i policydokumentet).

Styrelsen fattar beslut om auktorisation. Utbildningens behörighetskrav, upplägg och innehåll jämförs med hur dessa stämmer överens med föreningens riktlinjer (punkterna 1-8 i policydokumentet). Styrelsen sammanträder 4 gånger per år.

Auktoriserade utbildningar publiceras här på hemsidan och är giltig i 5 år. Utbildningsgivaren får annonsera om att utbildningen är auktoriserad av sfKBT.

Om inskickad ansökan avser en förlängning gäller auktorisationen fortsatt under handläggningstiden även om 5-årsperioden skulle löpa ut under tiden.

Kontakta utbildningsansvarig vid frågor eller behov av mer information om föreningens auktorisation.