om sokraten

Sokraten är vår medlemstidning och den har funnits inom SfKBT i många år. Den kommer ut fyra gånger per år: 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december. I tidningen kan du läsa om SfKBT:s verksamhet nationellt och lokalt. Vi ger referat på workshops, konferenser och sokratiska caféer. Ibland intervjuar vi medlemmar och uppmärksammar enskilda behandlares insatser inom klinik och forskning. Målet är att vi alltid ska spegla den aktuella utvecklingen inom vårt behandlingsområde och presentera nyheter från KBT-fältet.

Ett stående inslag i Sokraten är recensioner av böcker. Dessa recensionsexemplar läggs ut på mejllistan och först till kvarn att anmäla sig skriver recension och får sedan behålla boken som tack.

Deadline för material och annonser är fyra veckor innan utgivningsdatum. Sedan 2019 ges den enbart ut i digital form du hitta samtliga utgåvor här på www.sokraten.se. Vi i redaktionen blir glada om du vill vara med som redaktör i Sokraten. Vår medlemstidning behöver alltid nytt inspirerande material, läs mer om det här.