om SfKBT

VÄLKOMMEN TILL SfKBT

  • ca 700 medlemmar
  • En riksförening & fyra lokala föreningar
  • Medlemstidning Sokraten

SfKBT är en intresseförening med ca 700 medlemmar som vill främja kunskap, utbildning, forskning och praktik inom de kognitiva och beteendeterapeutiska terapierna i Sverige. Föreningen riktar sig främst till personer som är yrkesverksamma eller intresserade av KBT. Syftet är att erbjuda uppdaterad kunskap till medlemmarna, samt uppmuntra till spridning och forskning av KBT.

Föreningen består av en riksförening och fyra geografiskt indelade lokalföreningar. Lokalföreningarna anordnar utbildningar, seminarier och möten kring kognitiv psykoterapi. Riksföreningen auktoriserar grundläggande utbildningar i KBT utifrån en av föreningen etablerad utbildningsstandard. Kunskap om KBT sprids bland annat genom lokalföreningarnas arbete och via hemsida och medlemstidningen Sokraten som kommer ut 4 gånger om året.

Föreningen har sina rötter i kognitiv psykoterapi som utvecklades på 60-talet av Aaron T. Beck, amerikansk psykiater och psykoterapeut och portalgestalt för terapiformen. Under senare år har föreningen vidgats till att omfatta flera teorier och behandlingssätt inom KBT, särskilt den inlärningspsykologiska teoribildningen och beteendeterapin. Fram till 2006 hette föreningen Svenska föreningen för Kognitiv Psykoterapi och Forskning, vilken grundades 1986 av Professor Carlo Perris och medarbetare. Syftet med namnbytet var att betona den teoretiska utvecklingen, samt att ansluta föreningen till den internationella utvecklingen, där KBT kommit att bli ett paraplybegrepp omfattande olika inriktningar. Föreningen är medlem i European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Föreningen samarbetar med andra föreningar, som Beteendeterapeutiska föreningen (BTF), som verkar för liknande mål.