auktorisation

ANSÖK OM INTYG ÖVER GENOMGÅNGEN AUKTORISERAD GRUNDUTBILDNING I KBT

Har du gått din grundutbildning hos en sfKBT-auktoriserad arrangör? Då kan du beställa ett intyg! Kostnaden är 300 kr och är en engångsavgift. Logga in till sfKBT Medlemsservice och ansök på fliken Intyg.ANSÖK OM PUBLICERING PÅ LISTAN ÖVER LEG. PSYKOTERAPEUTER I KBT

Logga in till sfKBT Medlemsservice här på hemsidan och ansök om publicering på fliken Leg. psykoterapeut KBT.

Publicering av kontaktuppgifter på listan över leg. psykoterapeuter i KBT som allmänheten kan söka i, är en medlemsförmån och innebär ingen extra kostnad.ANSÖK OM REGISTRERING PÅ HANDLEDARLISTAN

Den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen i kognitiva och beteendeinriktade terapier genomgått en handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, är medlem i föreningen och auktoriserad som psykoterapeut av föreningen har möjlighet att lista sig på vår hemsida som handledare. Listan är en sökmotor som är öppen för alla där man kan söka efter handledare med kognitiv beteendeinriktning.

Logga in till sfKBT Medlemsservice och ansök på fliken Handledare.
Kostnaden för registreringen är 300 kr och är en engångsavgift.