Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

ANNONS | 9 april 2019

Att hantera svåra situationer i handledning

KURSINBJUDAN

Att utifrån MI och ACT kunna hantera svåra situationer i handledning - en 2-dagars kurs den 23-24 maj i Stockholm för professionella som i sin yrkesroll handleder kollegor, medarbetare och studenter.

Kursledare är Liria Ortiz, psykolog och psykoterapeut.

Kursen vänder sig till professionella för vilka handledning av kollegor, medarbetare, studenter eller andra är en del av yrkesrollen, som till exempel sjuksköterskor, socionomer, chefer, och psykologer.

Kursens omfattning och innehåll
Kursen omfattar två på varandra följande kursdagar, den 23-24 maj 2019.
Kursen är uppbyggd av föreläsningar, demonstrationer och övningar av hur MI och ACT kan vara en del i handledning, och särskilt vara till hjälp i svåra situationer för handledaren.
Kursen hålls i Stockholm.

Avgift och anmälan
Kursavgiften är 5 900 kronor exklusive moms.
Välkommen med anmälan senast den 1 maj till mailadressen peter.wirbing@telia.com
Peter Wirbing, 076 800 29 20