sokraten

VILL DU SKRIVA? VILL DU VARA MED?

Vi arbetar i en liten redaktion och vi tar tacksamt emot artiklar, uppslag och idéer från våra medlemmar. Kanske bedriver ni ett arbete som ni vill sprida och uppmärksamma, kanske har du läst in dig på något nytt inom området som du vill diskutera eller så vill du berätta om ett spännande studiebesök du gjort.

Här följer lite råd och rekommendationer för dig som vill skriva i Sokraten:

  • Artikeln ska ha anknytning till KBT
  • Din text ska vara skriven i Times New Roman, teckenstorlek 12, radavstånd 1,5. Omfattning max 4 A4-sidor (ca 400-500 ord)
  • Form på artikeln: Skriv en rubrik. Skriv en ingress på 3-5 meningar som sammanfattar innehållet. Om texten är lång, använd underrubriker löpande i texten. En mall som kan vara bra att följa är: Inledning till ämnet i din artikel, det du vill ha sagt och en avslutande sammanfattning och gärna några egna kommentarer och åsikter.

Hör av dig till oss på redaktionen så hjälper vi gärna till med korrektur eller annat.

VI SÖKER YTTERLIGARE EN REDAKTÖR

Är det du? Hör av dig till oss!