Västsvenska lokalföreningen

I västsvenska lokalföreningen arbetar vi för att kunna erbjuda sfKBTs medlemmar 2 sokratiska caféer per termin.

Sokratiskt café är ett sammanhang för att dela aktuell information om KBT, en mötesplats för att stötta varandra i terapeutrollen och ett diskussionsforum för KBT. Vi utgår från medlemmarnas intressen och önskemål. Vår ambition är också att ha roligt, nätverka och skapa nya kontakter!

Vi tar väldigt gärna emot era tips på intressanta föreläsare som vi kan bjuda in till ett Sokratiskt café eller kanske till en lite längre workshop! Sokratiskt café är vanligtvis kostnadsfritt för sfKBTs medlemmar.

Vi når föreningens medlemmar via medlemsmailen, föreningens Google Groups maillista samt Facebook (sfkbt: Västsvenska föreningen).

Vill du vara en del av vår härliga styrelse? Kontakta oss gärna!

Matilda Zackrisson, Anette Edsberger, Helena Sandgren, Nadja Fahlke, Bodil Nordling, Henrik Kok, Noomi Österling och Gottan Agervold. På bilden saknas Marie Wånsander.

STYRELSE

Henrik Kok
Tf ordförande

Bodil Nordling
Sekreterare

Anette Edsberger
Kassör

Matilda Zackrisson
Ledamot

Helena Sandgren
Ledamot

Marie Wånsander
Ledamot

Noomi Österling
Ledamot

Nadja Fahlke
Suppleant

Gottan Agervold
Suppleant

VALBEREDNING
Helena Fröjmark
Gottan Agervold

REVISOR
Henrik Ahl, ordinarie
Lotta Scholander, suppleant