Sydsvenska lokalföreningen

Sydsvenska föreningen riktar sig till dem som bor i Skåne, Blekinge och delar av Småland. Vår förening bildades 1994.

Vi arrangerar regelbundet workshops, föreläsningar och Sokratiska cafeér, de senare på kvällstid och gratis för medlemmar. Kontakta gärna styrelsen om Du är intresserad av att engagera dig i föreningen.

STYRELSE

Lena Nilsson Sjerén
Ordförande

Margaretha Norling
Sekreterare

Conny Thorsson
Kassör

Divya Irhammar
Ledamot

Hedvig Mannerstråle Paradisi
Ledamot

Anette Nilsson
Ledamot

Elina Sundberg
Ledamot