styrelsen

Föreningen SfKBT består av en riksförening med en styrelse och fyra geografiskt indelade lokala föreningar med lokala styrelser.

Riksstyrelsen arbetar strategiskt och övergripande för att sprida, bevaka och utveckla kunskap om KBT. Styrelsens medlemmar har ansvar för olika områden. Till deras hjälp engageras medlemmar exempelvis i form av en kommitté eller en arbetsgrupp. Ansvarsområden är forskning, utbildning, kommunikation såsom föreningstidningen Sokraten, hemsida och sociala medier.

Föreningen representeras av en styrelsemedlem (ordförande) i den europeiska associationen för KBT (EABCT) där föreningen är medlem.

Styrelsen består av nio ledamöter (inklusive ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare) och två suppleanter. En ambition är att fylla styrelsen med medlemmar från våra olika delar i landet.

STYRELSE

Lotta Scholander
Ordförande
Göteborg

Leg. psykolog / Specialist psykologisk behandling och psykoterapi
Leg. psykoterapeut
Handledare

Ordförande ansvarar för den övergripande verksamheten, för media/opinion och för samarbete med föreningar med närliggande intressen.

Ulrika Sieder
Vice ordförande och kassör
Falun

Socionom / Leg. hälso- och sjukvårdskurator
Leg psykoterapeut
Handledare

Kassören ansvarar för att föreningens räkenskaper sköts.

Helena Killander
Sekreterare
Stockholm

Beteendevetare
Leg psykoterapeut
Certifierad schematerapeut

Sekreteraren ansvarar för att protokollföra förenings möten etc.

Inga Dennhag
Ledamot
Umeå

Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Umeå Universitet

Inga är ansvarig för SfKBT:s forskningskommitté. Som forskare vid Umeå Universitet är Inga väl insatt i forskningsvärlden och ansvarar för den arbetsgrupp som tar emot och bedömer ansökningar som kommer till Carlo Perris minnesfond.

Lena Nilsson Sjerén
Ledamot
Lund

Leg. sjuksköterska / Specialistsjuksköterska i psykiatri
Leg. psykoterapeut

Christina Reslegård
Ledamot
Östersund

Leg. sjuksköterska / Specialistsjuksköterska i psykiatri
Leg. psykoterapeut

Christina är ansvarig för medlemstidningen Sokraten som ges ut fyra gånger per år.

Dobrica Vukovic
Ledamot
Klippan

Socionom
Leg. psykoterapeut

Carolina Wihrén Andersson
Ledamot
Värnamo

Samuel E. Rajeus
Ledamot
Solna

Anette Engberg
Suppleant
Klintehamn

Leg. sjuksköterska
Leg. psykoterapeut

Lena Tärnhäll
Suppleant
Lund

Socionom / Leg. hälso- och sjukvårdskurator
Leg. psykoterapeut
Handledare

Lena är ansvarig för att granska ansökningar från utbildningssäten som vill auktorisera sin utbildning hos Sfkbt. Hon är verksam som studierektor för grundläggande psykoterapiutbildning vid Socialhögskolan Lund.

VALBEREDNING
Billy Larsson
Jeanette Pernyér

REVISOR
Martin Glosax
Suzanna Hatt