Norra lokalföreningen

SfKBT Norra är en lokalförening som har störst antal yta och minst befolkning. Vi finns representerade från Gävle till nordligaste punkten i Sverige. Vi är en engagerad förening med mycket vilja och lust att veta mer om psykoterapi.

Vi arrangerar Sokratiska caféer, större evenemang och bokcirklar. Våra arrangemang är ofta både på internet och i verkliga livet för att nå ut till alla medlemmar. Vi värnar dig som medlem och mottager med glädje nya idéer. Välkommen att vara med!

STYRELSE

Inga Dennhag
Ordförande

David Wemmert
Sekreterare

Neda Dimova Bränström
Kassör

Catharina Eckeskog
Ledamot, valberedning

Helene Ohlsson
Ledamot

Marika Thörn
Ledamot

Carin Vretsjö
Ledamot

Sebastian Wide
Ledamot

Elisabeth Åström
Ledamot

REVISOR
Mikael Pettersson