Norra lokalföreningen

SfKBT Norra är en lokalförening som har störst antal yta och minst befolkning. Vi finns representerade från Gävle till nordligaste punkten i Sverige. Vi är en engagerad förening med mycket vilja och lust att veta mer om psykoterapi.

Vi arrangerar Sokratiska caféer, större evenemang och bokcirklar. Våra arrangemang är ofta både på internet och i verkliga livet för att nå ut till alla medlemmar. Vi värnar dig som medlem och mottager med glädje nya idéer. Välkommen att vara med!

STYRELSE

Inga Dennhag
Ordförande

Carin Vretsjö
Sekreterare

Neda Dimova Bränström
Kassör

Helene Ohlsson
Ledamot

David Wemmert
Ledamot och sekreterare suppleant

Marie Nordlund
Ledamot

Marika Thörn
Ledamot

Catharina Eckeskog
Ledamot