lokala föreningar

VÄLKOMMEN TILL DIN LOKALFÖRENING

Det finns fyra lokalföreningar i SfKBT, som medlem tillhör du en av dessa.

Lokalföreningen erbjuder arrangemang såsom Sokratiska caféer och föreningens årsmöten med tillhörande konferens. I dessa sammanhang kan du få inspiration och kunskap. Här träffar du kollegor, kanske nya vänner eller gamla studiekamrater att diskutera med. Här får du kunskap som är relevant för ditt intresse och arbete med KBT.

Lokalföreningarna välkomnar varmt medlemmar att ta en aktiv del i föreningens arbete.

NORRA
LOKALFÖRENINGEN

MELLANSVENSKA
LOKALFÖRENINGEN

VÄSTSVENSKA
LOKALFÖRENINGEN

SYDSVENSKA
LOKALFÖRENINGEN