om KBT

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är en välkänd och väletablerad psykoterapiform som rekommenderas av Socialstyrelsen för en rad olika psykiska tillstånd. Inom området forskas regelbundet och olika metoder utvecklas i takt med forskningen. Terapin anpassas efter vad klienten/patienten behöver. KBT är tillgängligt både i privat och landstingsbedriven verksamhet, och kan även bedrivas digitalt.

SfKBT har en viktig roll i att finnas som en sammanhållande organisation för de medlemmar som har KBT som arbetsmetod eller intresse. Vi arbetar för att sprida kunskap om den senaste forskningen genom våra sokratiska caféer, vår tidning Sokraten och genom att samarbeta med andra organisationer inom området.