aktiviteter

aktiviteter

aktiviteter

2023

Utforska och inspireras till att delta i olika aktiviteter kring KBT. Här ser du kommande aktiviteter som är arrangerade av SfKBT och SfKBT:s lokalföreningar, föreningens vänföreningar såsom BTF och de internationella sammanhang som föreningen tillhör (EABCT, WCCBT, ICCP). På listan presenteras även evenemang som arrangeras av ideella aktörer eller av offentliga institutioner som erbjuds gratis och är av intresse för sfKBT:s medlemmar. Saknar du något i kalendariet så kontakta styrelsen!

TA DEL AV MATERIAL FRÅN TIDIGARE AKTIVITETER

Som medlem har du tillgång till allt material från tidigare aktiviteters presentationer. Logga in och ta del av det som finns samlat från respektive genomförd aktivitet.

Just nu finns inget material upplagt.


WCCBT VÄRLDSKONGRESS

2023-06-01 — 2023-06-04

Arrangör: World Confederation of Cognitive and Behavioural Therapies

Tema: Global CBT Dissemination, Accessibility, and New Technology
(KBT I världen – spridning, tillgänglighet och ny teknik)

I år äger den 10:e världskongressen i KBT rum i Seoul, Korea.

Främsta målet med kongressens vetenskapliga program 2023 är att identifiera sätt att utveckla och implementera KBT för att möta behov hos klienter från olika samhälleliga och kulturella bakgrunder.

Kongressen kommer också att ta fokus på användning av nya teknologier och andra innovationer på området, för att övervinna barriärer i KBT-utövande och spridning. WCCBT 2023 kommer att vara en möjlighet för österländska kulturer att möta västerländska kulturer och bli en arena för tankeväckande diskussioner om framtiden för KBT, givet olika historiska, filosofiska och teoretiska förhållningssätt till vårt område, särskilt i denna nya tid av snabbt växande tekniker.

Kongressen kommer att erbjuda dig den perfekta möjligheten att möta KBT-proffs från hela världen.

Som medlem i SfKBT är du även del i WCCBT och deltar med medlemspris!


BOKCIRKEL

2023-09-13

Arrangör: Norra lokalföreningen

Vi diskuterar boken Återhämtningsguiden av Niclas Almén. Niclas Almén är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterpeut (KBT) och filosofie doktor i psykologi.

Bokcirkeln hålls digitalt via Zoom.


WORKSHOP

2023-10-04

Arrangör: Norra lokalföreningen

Vi följer upp bokcirkeln från 13 september i denna workshop med Niclas Almén. Han ger olika infallsvinklar på återhämtning som kan vara relevant för terapeuters egen återhämtning samt för att hjälpa klienter. Deltagarna får utifrån forskningsbaserad kunskap reflektera kring och göra övningar som syftar till att stärka egen återhämtning.

Niclas Almén är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut (KBT)
och filosofie doktor i psykologi.


EABCT KONGRESS

2023-10-04 — 2023-10-07

Arrangör: European Association for Behavioural and Cognitive Therapies

Tema: CBT in a changing world: Migration in a cultural diversity

Kongressen hålls i år i Antalya, Turkiet.


SfKBT ÅRSKONFERENS

2023-10-20 — 2023-10-21

Arrangör: Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier

Tema: Emotioner

Årskonferensen hålls i Göteborg. Mer information kommer.