aktiviteter

aktiviteter

aktiviteter

2023

Utforska och inspireras till att delta i olika aktiviteter kring KBT. Här ser du kommande aktiviteter som är arrangerade av SfKBT och SfKBT:s lokalföreningar, föreningens vänföreningar såsom BTF och de internationella sammanhang som föreningen tillhör (EABCT, WCCBT, ICCP). På listan presenteras även evenemang som arrangeras av ideella aktörer eller av offentliga institutioner som erbjuds gratis och är av intresse för sfKBT:s medlemmar. Saknar du något i kalendariet så kontakta styrelsen!

TA DEL AV MATERIAL FRÅN TIDIGARE AKTIVITETER

Som medlem har du tillgång till allt material från tidigare aktiviteters presentationer. Logga in och ta del av det som finns samlat från respektive genomförd aktivitet.

Just nu finns inget material upplagt.


COMPASSION I VARDAGEN MED PEMA DORJEE

2023-09-08 och 2023-09-09

Arrangör: Västsvenska lokalföreningen i samarbete med Naturligt Vis

Unikt kurstillfälle där Pema Dorjee, lärare, hedersdoktor vid Karlstads universitet och tibetansk buddhistmunk, leder oss i samtal och övningar under rubriken Mindfulness and compassion in everyday life and benefits for mental health.

Det blir dagar att lära hur Compassion eller medkänsla kan övas och utövas i vardagen.

Hur kan vi ge utan att tappa energi?

Genom diskussioner och övningar lär vi oss utveckla mindfulness och compassion.


BOKCIRKEL

2023-09-13

Arrangör: Norra lokalföreningen

Vi diskuterar boken Återhämtningsguiden av Niclas Almén. Niclas Almén är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterpeut (KBT) och filosofie doktor i psykologi.

Bokcirkeln hålls digitalt via Zoom.


WORKSHOP

2023-10-04

Arrangör: Norra lokalföreningen

Vi följer upp bokcirkeln från 13 september i denna workshop med Niclas Almén. Han ger olika infallsvinklar på återhämtning som kan vara relevant för terapeuters egen återhämtning samt för att hjälpa klienter. Deltagarna får utifrån forskningsbaserad kunskap reflektera kring och göra övningar som syftar till att stärka egen återhämtning.

Niclas Almén är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut (KBT)
och filosofie doktor i psykologi.


EABCT KONGRESS

2023-10-04 — 2023-10-07

Arrangör: European Association for Behavioural and Cognitive Therapies

Tema: CBT in a changing world: Migration in a cultural diversity

Kongressen hålls i år i Antalya, Turkiet.


SfKBT ÅRSKONFERENS

2023-10-20 — 2023-10-21

Arrangör: Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier

Tema: Emotioner

Årskonferensen hålls i år i Göteborg. Den lokala styrelsen i Västsvenska lokalföreningen hälsar alla medlemmar landet runt välkomna att delta.


UTBILDNING: SCHEMATERAPI

2023-10-23

Arrangör: Finlandssvenska föreningen för psykoterapier med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning

Tema: Introduktion till schematerapi

Utbildningen ger inblick och baskunskaper till att börja tillämpa schematerapeutiska metoder. Efter dagen behärskar deltagaren centrala aspekter av teori, bedömningsinstrumenten och reformuleringen samt har kunskap i att arbeta interaktivt med scheman i terapi och tillämpa vissa kognitiva och emotiva tekniker. Dagen innefattar teori, videor och övningar i par.

Utbildare är Juha-Pekka Airo, psykolog, kognitiv psykoterapeut coh psykoterapeututbildare.

Utbildningen hålls måndagen den 23 oktober kl 9-16 lokal tid (8-15 svensk tid). Mer information om innehåll, kostnad och anmälan kommer.