aktiviteter

aktiviteter

aktiviteter

2023

Utforska och inspireras till att delta i olika aktiviteter kring KBT. Här ser du kommande aktiviteter som är arrangerade av SfKBT och SfKBT:s lokalföreningar, föreningens vänföreningar såsom BTF och de internationella sammanhang som föreningen tillhör (EABCT, WCCBT, ICCP). På listan presenteras även evenemang som arrangeras av ideella aktörer eller av offentliga institutioner som erbjuds gratis och är av intresse för sfKBT:s medlemmar. Saknar du något bland aktiviteterna så kontakta styrelsen!

TA DEL AV MATERIAL FRÅN TIDIGARE AKTIVITETER

Som medlem har du tillgång till material från tidigare aktiviteters presentationer. Logga in och ta del av det som finns samlat från respektive genomförd aktivitet.

Här kan du som deltagit i tidigare aktiviteter ladda ner dokumentation.

Just nu finns inget material upplagt.

Precongress Workshop 20 oktober 2023

Årskonferens 20-21 oktober 2023

Makt och psykoterapi 12 februari 2024


COMPASSION I VARDAGEN MED PEMA DORJEE

2023-09-08 och 2023-09-09

Arrangör: Västsvenska lokalföreningen i samarbete med Naturligt Vis

Unikt kurstillfälle där Pema Dorjee, lärare, hedersdoktor vid Karlstads universitet och tibetansk buddhistmunk, leder oss i samtal och övningar under rubriken Mindfulness and compassion in everyday life and benefits for mental health.

Det blir dagar att lära hur Compassion eller medkänsla kan övas och utövas i vardagen.

Hur kan vi ge utan att tappa energi?

Genom diskussioner och övningar lär vi oss utveckla mindfulness och compassion.


BOKCIRKEL

2023-09-13

Arrangör: Norra lokalföreningen

Vi diskuterar boken Återhämtningsguiden av Niclas Almén. Niclas Almén är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterpeut (KBT) och filosofie doktor i psykologi.

Bokcirkeln hålls digitalt via Zoom.


WORKSHOP

2023-10-04

Arrangör: Norra lokalföreningen

Vi följer upp bokcirkeln från 13 september i denna workshop med Niclas Almén. Han ger olika infallsvinklar på återhämtning som kan vara relevant för terapeuters egen återhämtning samt för att hjälpa klienter. Deltagarna får utifrån forskningsbaserad kunskap reflektera kring och göra övningar som syftar till att stärka egen återhämtning.

Niclas Almén är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut (KBT)
och filosofie doktor i psykologi.


EABCT KONGRESS

2023-10-04 — 2023-10-07

Arrangör: European Association for Behavioural and Cognitive Therapies

Tema: CBT in a changing world: Migration in a cultural diversity

Kongressen hålls i år i Antalya, Turkiet.

SfKBT ÅRSKONFERENS

2023-10-20 — 2023-10-21

Arrangör: Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier

Tema: Emotioner i terapirummet

Årskonferensen hålls i år i Göteborg. Den lokala styrelsen i Västsvenska lokalföreningen hälsar alla medlemmar landet runt välkomna att delta.

Anmälan senast den 15 oktober för deltagande på plats (19 oktober digitalt) – begränsat antal platser!

SOKRATISKT CAFÉ

2024-02-06

Arrangör: Västsvenska lokalföreningen

Förenligt med liv: Berättelser om krisstöd

Kvällens gäst i vårt café är Sara Johansson, som har kommit ut med en ny bok om krisstöd.


EXTERN AKTIVITET

2024-03-04

PSYKOS: FÖRSTÅ, BEMÖTA, BEHANDLA

Arrangör: Föreningen för psykoterapier med kognitiv- och beteendeterapeutisk inriktning

Lär dig mer om hur man arbetar med KBT vid psykos med Elina och Magdalena som har skrivit boken Psykos: Förstå, bemöta och behandla.

Elina Arn är leg. psykolog och arbetar med nydebuterad psykos vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon arbetar också med handledning och som föreläsare.

Magdalena Lindborg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut (KBT), specialist i klinisk psykologi, handledare och lärare i psykoterapi (KBT) och arbetar med nydebuterad psykos vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med psykossjukdom samt som föreläsare och handledare.

Tillfället är gratis och öppet för alla.


EXTERN AKTIVITET

2024-03-14 – 2024-03-15

ÅRSKONGRESS TILL MEDLEMSPRIS

Arrangör: Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)

BTF inbjuder alla medlemmar i SfKBT att delta i årskongressen i Linköping till rabatterat pris. Rabatten är 650 kronor och priset blir då detsamma som för BTF:s egna medlemmar. Det blir föreläsningar, workshops och panelsamtal på temat KBT i samhället.

För att ta del av rabatten krävs giltigt medlemskap i SfKBT (dvs. att årsavgiften för 2024 är betald) och en rabattkod. Koden finns på Min sida och har även skickats ut i ett mejl till alla som förnyat årsavgiften.


ÅRSMÖTE OCH FÖREDRAG

2024-03-19

KÄRLEKENS LANDSKAP – EN INTRODUKTION I EMOTIONELLT FOKUSERAD PARTERAPI

Arrangör: Mellansvenska lokalföreningen

Medlemmarna kallas till lokalt årsmöte.

Efter årsmötet erbjuder vi ett föredrag med Gabriella Schwihlik: Kärlekens landskap – en introduktion i emotionellt fokuserad parterapi.

Gabriella Schwihlik är leg. psykoterapeut, filosofie magister i psykologi samt certifierad EFT-terapeut & handledare, handledare och lärare i psykologi.

Lättare förtäring serveras.


ÅRSMÖTE

2024-03-19

ÅRSMÖTE MED HUMOR

Arrangör: Sydsvenska lokalföreningen

Medlemmarna kallas till lokalt årsmöte.

Vi börjar med mingel, lite mat och dryck. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder Hanna K Mölstad, sjuksköterska inom psykiatrin i Malmö, på stå-upp-komik!

Hanna skojar på såväl humorklubbar som privata fester, arrangemang och företagsevent på scener i Skåne, Göteborg och Stockholm. Hon beskrivs som pigg, glad och snabb i snacket när hon skruvar till sitt eget och andras liv.


ARTIKELDISKUSSION

2024-04-10

PERSONLIGHET OCH KOMPLEXT TRAUMA

Arrangör: Norra lokalföreningen

Delta i en artikeldiskussion om personlighet och dess roll i terapin utifrån oss själva som terapeuter.

Vi förbereder oss genom att läsa två artiklar och för sedan diskussionen digitalt på Zoom. Samtalet inleds med en kort introduktion av lokalföreningens styrelsemedlemmar.


FÖRELÄSNING

2024-04-25

VAD HAR PSYKOPATOLOGI-FAKTORN FÖR BETYDELSE I PSYKOTERAPI?

Arrangör: Norra lokalföreningen

Psykisk ohälsa tenderar att återkomma hos många människor och många som fyller kriterier för en diagnos tenderar att fylla kriterierna för fler diagnoser. Utifrån detta finns många relevanta frågor för terapeuten gällande personlighet och den s.k. Psykopatologi-faktorn (P-faktorn). Vad har P-faktorn för betydelse i psykoterapi med patienter? Vad är P-faktorn och hur bedömer man den?

Vi inbjuder till denna föreläsning på Zoom med Rickard Ahlberg, leg. psykolog och doktorand – en mycket uppskattad föreläsare.