aktiviteter

aktiviteter

aktiviteter

2023

Utforska och inspireras till att delta i olika aktiviteter kring KBT. Här ser du kommande aktiviteter som är arrangerade av SfKBT och SfKBT:s lokalföreningar, föreningens vänföreningar såsom BTF och de internationella sammanhang som föreningen tillhör (EABCT, WCCBT, ICCP). På listan presenteras även evenemang som arrangeras av ideella aktörer eller av offentliga institutioner som erbjuds gratis och är av intresse för sfKBT:s medlemmar. Saknar du något i kalendariet så kontakta styrelsen!

TA DEL AV MATERIAL FRÅN TIDIGARE AKTIVITETER

Som medlem har du tillgång till allt material från tidigare aktiviteters presentationer. Logga in och ta del av det som finns samlat från respektive genomförd aktivitet.


ÅRSMÖTE OCH FÖRELÄSNING

2023-03-22

Arrangör: Västsvenska lokalföreningen

Föreläsning med Ida Hallgren:
Vi kan inte välja att vara lyckliga

Ida Hallgren är leg. psykolog och doktorand i filosofi. I föreläsningen tar hon upp tankar om självhjälp, om att våga möte smärtsamma tankar och om forskning utifrån ett patient- och behandlarperspektiv.

I samband med lokalföreningens årsmöte inbjuder vi alla medlemmar i SfKBT att delta utan kostnad i föreläsningen, antingen på plats i Göteborg eller digitalt via Zoom. Anmälan senast den 19 mars.


SWABA ÅRSKONFERENS

2023-03-25

Arrangör: Svenska föreningen för beteendeanalys

Tema NPF


ÅRSMÖTE OCH FÖREDRAG

2023-03-30

Arrangör: Sydsvenska lokalföreningen

Föredrag med Jens Knutsson:
Virtuell verklighet, vurm eller verkligen verksam inom KBT?

Jens Knutsson har ett förflutet som aktiv i föreningen och har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete, undervisning och handledning.

Han är docent, psykolog, psykoterapeut och studierektor för psykoterapeutprogrammet vid Lunds universitet, där han forskar om ångestbehandling, exponering och VR-KBT (virtual reality).

Årsmöte och föredrag hålls på plats i Medeltidssalen, Folkets Hus i Lund kl 18.00. Anmälan om deltagande senast den 24 mars, se mer i kallelsen.


FORSKNINGSDAGEN

2023-04-28

Arrangör: Föreningen DBT Sverige

Forskningsdagen hålls i Göteborg och är öppen även för icke medlemmar.


WORKSHOP

2023-05-09

Arrangör: Norra lokalföreningen

Deliberate Practice

I denna workshop presenteras Deliberate Practice för psykoterapeutiskt lärande och den tar avstamp i rollen som psykoterapeut. Vi kommer praktiskt öva terapeutfärdigheter med utgångspunkt i self-compassion. Hur stärker vi vår återhämtningskraft och reparerar när vi misslyckas och tycker vi gör dåligt och fel?

Workshopen hålls på plats i Umeå.

Workshopen leds av Elisabet Rosén och Helene Ohlsson. Båda är leg. psykolog och leg. psykoterapeut PDT respektive KBT.


KONFERENS ACBS

MAJ 2023

Arrangör: Association for Contextual Behavioral Science Sweden

Mer information kommer.


WCCBT VÄRLDSKONGRESS

2023-06-01 — 2023-06-04

Arrangör: World Confederation of Cognitive and Behavioural Therapies

Tema: Global CBT Dissemination, Accessibility, and New Technology
(KBT I världen – spridning, tillgänglighet och ny teknik)

I år äger den 10:e världskongressen i KBT rum i Seoul, Korea.

Främsta målet med kongressens vetenskapliga program 2023 är att identifiera sätt att utveckla och implementera KBT för att möta behov hos klienter från olika samhälleliga och kulturella bakgrunder.

Kongressen kommer också att ta fokus på användning av nya teknologier och andra innovationer på området, för att övervinna barriärer i KBT-utövande och spridning. WCCBT 2023 kommer att vara en möjlighet för österländska kulturer att möta västerländska kulturer och bli en arena för tankeväckande diskussioner om framtiden för KBT, givet olika historiska, filosofiska och teoretiska förhållningssätt till vårt område, särskilt i denna nya tid av snabbt växande tekniker.

Kongressen kommer att erbjuda dig den perfekta möjligheten att möta KBT-proffs från hela världen.

Som medlem i SfKBT är du även del i WCCBT och deltar med medlemspris!


BOKCIRKEL

2023-09-13

Arrangör: Norra lokalföreningen

Vi diskuterar boken Återhämtningsguiden av Niclas Almén. Niclas Almén är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterpeut (KBT) och filosofie doktor i psykologi.

Bokcirkeln hålls digitalt via Zoom.


WORKSHOP

2023-10-04

Arrangör: Norra lokalföreningen

Vi följer upp bokcirkeln från 13 september i denna workshop med Niclas Almén. Han ger olika infallsvinklar på återhämtning som kan vara relevant för terapeuters egen återhämtning samt för att hjälpa klienter. Deltagarna får utifrån forskningsbaserad kunskap reflektera kring och göra övningar som syftar till att stärka egen återhämtning.

Niclas Almén är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut (KBT)
och filosofie doktor i psykologi.


EABCT KONGRESS

2023-10-04 — 2023-10-07

Arrangör: European Association for Behavioural and Cognitive Therapies

Tema: CBT in a changing world: Migration in a cultural diversity

Kongressen hålls i år i Antalya, Turkiet.


SfKBT ÅRSKONFERENS

2023-10-20 — 2023-10-21

Arrangör: Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier

Tema: Emotioner

Årskonferensen hålls i Göteborg. Mer information kommer.