forskningskommittén

forsknings-
kommittén

FORSKNINGSKOMMITTÉN

Forskningskommittén i sfKBT vill verka för att stärka och sprida KBT forskning i Sverige och internationellt. Den teoretiska grunden består av integrerade kunskaper från kognitiv teori och inlärningsteori, utvecklings- och emotionspsykologi samt neurovetenskap.

Det övergripande syftet är att främja ett vetenskapligt synsätt inom sfKBT och stödja utvecklingen av kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (effekter och processer) samt verka för kvalitetssäkring av utbildning och handledning. Forskningskommittén vill verka för att:

  • Underlätta personliga kontakter mellan forskningsintresserade medlemmar
  • Verka för spridning av kunskaper om KBT forskning
  • Stimulera och uppmuntra viktiga forskningsteman
  • Vara en länk mellan EABCT och sfKBT gällande forskning