EABCT


SfKBT är, tillsammans med vår systerförening Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) del av en större organisation, The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, EABCT, och med detta också en del av världs WCCBT.

Den europeiska föreningen har funnits sedan 1971 och består idag av 56 föreningar från 46 olika länder och är med sina över 25.000 medlemmar en av världens största sammanslutning av psykologer och psykoterapeuter.

Organisationens främsta syfte är att sprida kunskap om hur effektiva psykologiska behandlingar som bygger på KBT kan bidra till både ökad tillgänglighet och god psykologisk behandling för att minska lidande och öka psykologiskt välbefinnande, hälsa och livskvalitet i populationen. En gång om året organiseras Europeisk KBT-konferens då forskare och kliniker samlas för att sprida ny forskning och utbyta erfarenheter. År 2016 hölls konferensen i Stockholm med temat Roots and Present Branches of CBT,organiserad i samarbete mellan BTF och SfKBT.