auktoriserade utbildningar

Nedanstående utbildningsanordnare tillhandahåller utbildningar i KBT. Deras utbildningsplan för grundläggande psykoterapiutbildningar är kvalitetsgranskade och auktoriserade av föreningen.