Nyheter från Norra lokalföreningen
Lokalföreningens styrelse
Neda Dimova-Bränström, ordförande
Inga Dennhag, sekreterare
Marian Landström, kassör
Zarlasht Dost, ledamot
Helene Ohlsson, ledamot
Fernanda Mälck Sundling, ledamot
David Wemmert, studeranderepresentant
Övriga funktionärer
Lena Hyllienmark, revisor
Carin Vretsjö och Marian Landström samt styrelsen tar ansvar för valberedning
senpil Lokalföreningens stadgar
FRÅN ÅRSMÖTET 2018
Interpersonell Psykoterapi och Kognitiv Beteendeterapi – likheter och skillnader
På årsmötet 2018 handlade den traditionella öppna gästföreläsningen om IPT och KBT samt mötet däremellan. Den samlade evidensen för IPT har ökat och terapiformen växer.
Men vad är egentligen IPT och varifrån kommer terapin? Har IPT några gemensamma nämnare med KBT eller är det en egen gren på terapiträdet? Vi fick en intressant och givande introduktion till Interpersonell Psykoterapi. Därefter diskuterades likheter och skillnader med KBT.
Föreläste gjorde Karin Edholm leg psykolog/ barn- och ungdomspsykoterapeut/ IPT utbildad terapeut och handledare. Karin Häggqvist leg psykolog/KBT psykoterapeut och handledare, var en spännande diskussionspartner.
senpil Verksamhetsberättelse 2018
SÖK LEG PSYKOTERAPEUT I KBT
Här kan du söka i registret över legitimerade psykoterapeuter i KBT som är auktoriserade av föreningen.
Sök exempelvis på stad, namn, företag eller adress!
ANNONSER
För endast 1 250 kr inkl moms kan ni synas i 3 månader i detta annonsfält.
Läs mer...
Copyright © 2021 Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Ansvarig utgivare: Eva Gafvelin Ramberg - Webbredaktör: Lena Nilsson Sjerén
Layout och programmering: Sven-Erik Nystål