Utbildning och forskning
Om terapeututbildning

I Sverige har vi ett system för legitimering av psykoterapeuter, på samma sätt som för läkare, psykologer, sjukgymnaster etc. Det är Socialstyrelsen som utfärdar dessa legitimationer. Dessutom granskas högskoleutbildningar i Sverige av Universitetskanslersämbetet, de kan ge utbildningsanordnare rätt att utfärda terapeutexamen, som sedan ligger till grund för legitimationen.

I legitimationen nämns inte vilken inriktning psykoterapeuten har. Terapeuten skall berätta hur han arbetar och vilken metod han/hon använder. Som patient/klient bör man försäkra sig om att behandlaren har adekvat utbildning för den metod han använder.

För att göra detta tydligt utfärdar vår förening sfKBT auktorisation till medlemmar som är legitimerade psykoterapeuter och som har utbildning hos utbildningsanordnare som vi anser uppfyller kraven på en KBT-utbildning.

pilsf Föreningens auktorisation av KBT-utbildningar
senpil KBT, forskning och evidens
SÖK LEG PSYKOTERAPEUT I KBT
Här kan du söka i registret över legitimerade psykoterapeuter i KBT som är auktoriserade av föreningen.
Sök exempelvis på stad, namn, företag eller adress!
ANNONSER
För endast 1 250 kr inkl moms kan ni synas i 3 månader i detta annonsfält.
Läs mer...
Copyright © 2021 Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Ansvarig utgivare: Eva Gafvelin Ramberg - Webbredaktör: Lena Nilsson Sjerén
Layout och programmering: Sven-Erik Nystål