Styrelsen
EVA GAFVELIN RAMBERG
Ordförande
Boden
Eva Gafvelin Ramberg är leg psykolog och leg psykoterapeut, klinisk specialist samt handledare och lärare i KBT. Privat verksam i det egna företaget Recognia AB. Eva är ordförande i styrelsen, hon sammankallar och leder styrelsens arbete.
senpil Kontakta Eva Gafvelin Ramberg
LENA TÄRNHÄLL
Vice ordförande, utbildningsansvarig
Lund
Lena är leg hälso- och sjukvårdskurator, leg psykoterapeut och handledare. Tidigare arbetat 25 år inom vuxenpsykiatrin. Nu verksam som studierektor för Grundläggande psykoterapiutbildningar vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Driver grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Har även handledningsuppdrag.
LOTTA SCHOLANDER
Sekreterare
Göteborg
URIKA SIEDER
Kassör
Falun
Ulrika är socionom, leg psykoterapeut och handledare. Har egen mottagning med ramavtal BUP och vuxenpsykiatrin Dalarna, och har även flera handledningsuppdrag.
INGA DENNHAG
Ledamot, ansvarig för forskningskommittén
Umeå
LENA NILSSON SJERÉN
Ledamot, webbredaktör
Lund
KRISTIN OLDENBURG
Ledamot
Arbrå
CHRISTINA RESLEGÅRD
Ledamot, lokalföreningsansvarig, redaktör för Sokraten
Östersund
Christina Reslegård är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård. Legitimerad psykoterapeut med kognitiv inriktning sedan 2010. Christina arbetar med individuella kontakter och gruppbehandling inom primärvården i Region Jämtland Härjedalen. Hon har också en privat mottagning. Christina sitter i styrelsen för Föreningen legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands län som är en förening för psykoterapeuter från alla inriktningar. I styrelsen har Christina ett särskilt ansvar för samarbetet mellan styrelsen och lokalföreningarna.
DOBRICA VUKOVIC
Ledamot, medieansvarig
Klippan
Dobrica Vukovic är socionom, leg. psykoterapeut, stresspedagog och mindfulnessinstruktör. Dobrica har tidigare arbetat inom socialtjänsten och primärvården inom Region Skåne, och arbetar numera som egen företagare med psykoterapi, handledning och konsulttjänster i skånska Klippan.
HELENA KILLANDER
Suppleant, redaktör för Sokraten, rekryteringsansvarig
Stockholm
ÖRJAN MAGNUSSON
Suppleant
Umeå
VALBEREDNING
Billy Larsson
Andreas Glantz
SÖK LEG PSYKOTERAPEUT I KBT
Här kan du söka i registret över legitimerade psykoterapeuter i KBT som är auktoriserade av föreningen.
Sök exempelvis på stad, namn, företag eller adress!
ANNONSER
För endast 1 250 kr inkl moms kan ni synas i 3 månader i detta annonsfält.
Läs mer...
Copyright © 2021 Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Ansvarig utgivare: Eva Gafvelin Ramberg - Webbredaktör: Lena Nilsson Sjerén
Layout och programmering: Sven-Erik Nystål