Självhjälpslitteratur
Det finns flera självhjälpsböcker som bygger på KBT och nya kommer ut varje år. I dessa hittar man goda råd för hur man kan arbeta själv med problem som man har, t.ex. panikångest eller depression. Metoderna som föreslås är oftast vetenskapligt underbyggda och följer man noga instruktionerna som ges är chanserna till förbättring goda.
Det vetenskapliga stödet för att bara självhjälpsböcker ska kunna lindra psykisk ohälsa är dock än så länge svagt. Bäst effekt verkar självhjälpen få om den kombineras med en kortare kontakt med en behandlare som har KBT-inriktning.
SÖK LEG PSYKOTERAPEUT I KBT
Här kan du söka i registret över legitimerade psykoterapeuter i KBT som är auktoriserade av föreningen.
Sök exempelvis på stad, namn, företag eller adress!
ANNONSER
För endast 1 250 kr inkl moms kan ni synas i 3 månader i detta annonsfält.
Läs mer...
Copyright © 2021 Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Ansvarig utgivare: Eva Gafvelin Ramberg - Webbredaktör: Lena Nilsson Sjerén
Layout och programmering: Sven-Erik Nystål