DENNA SIDA RIKTAR SIG TILL BEHANDLARE
Om patientsäkerhet
Under åren 2019-2020 arbetade föreningen med fokus patientsäkerhet. Ett led i arbetet var att finna användbar information till medlemmar som bedriver behandling. Det kan omfatta evidensbaserade behandlingsmodeller, evidensbaserad praktik, suicidprevention, dokumentation och utvärdering.
Om du har tips på användbara hemsidor, artiklar eller annan information så kontakta oss gärna på info@sfkbt.se.
Evidensbaserad praktik
En definition av evidensbaserad praktik hämtad från Socialstyrelsens hemsida är att Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser.
På Socialstyrelsens hemsida finns också information om den evidensbaserade modellen. I modellen återspeglas hur den professionelle får hålla ihop helheten och besluta om insatser (se vidstående figur).
Länkar
Här nedan har vi samlat länkar till användbar information för dig som bedriver behandling.
Evidensbaserad praktik
senpil Om evidensbaserad praktik - en kunskapsguide
senpil Utbildning i evidensbaserad praktik
senpil Publikationer om evidensbaserad praktik
senpil NHS: Adult Improving Access to Psychological Therapies programme
senpil NICE: Mental health and wellbeing Products
senpil Sveriges Psykologförbund: Principer för evidensbaserad psykologisk praktik
senpil En i veckan
Suicidprevention
Fakta
senpil Folkhälsomyndigheten: Suicidprevention
senpil RESPI: Rekommendationer för suicidpreventiva insatser på befolkningsnivå
senpil IASP: International Association for Suicide Prevention
senpil KI: NASP Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa
Föreningar
senpil MIND: Telefonnummer till Självmordslinje, Föräldralinje, Äldrelinje
senpil SPES: Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd
senpil Suicide zero - ideell förening
Dokumentation
senpil Socialstyrelsen: Vem får föra patientjournal?
senpil Vårdhandboken: Dokumentation och journalhantering
Etik inom psykoterapi och handledning
senpil sfKBT:s etiska riktlinjer
senpil Akademikerförbundet SSR: Etisk kod för psykoterapeuter
senpil Svensk handledarförening: Etiska riktlinjer för handledare
Utvärdering av behandling
senpil Socialstyrelsen: SRS – Skattning av samtal
Validerade formulär
senpil sfBUP:s formulär
senpil Skattningsskalor i primärvården
senpil fbanken: Formulärsammanställning
Artiklar om handledning
senpil Alfonsson, S., Lundgren, T., & Andersson, G. (2020)
  Clinical supervision in cognitive behavior therapy improves therapists' competence:
A single-case experimental pilot study.
Cognitive Behaviour Therapy, 49(5), 425-438, doi:10.1080/16506073.2020.1737571.
senpil Rakovshik, S. G., McManus, F., Vazquez-Montes, M., Muse, K., & Ougrin, D. (2016)
  Is supervision necessary? Examining the effects of internet-based CBT training with and without supervision.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 84(3), 191-199, doi:10.1037/ccp0000079.
SÖK LEG PSYKOTERAPEUT I KBT
Här kan du söka i registret över legitimerade psykoterapeuter i KBT.
Sök exempelvis på stad, namn, företag eller adress!
ANNONSER
KOMPETENSCENTRUM FÖR PSYKOTERAPI
WORKSHOP I
COMPASSIONFOKUSERAD TERAPI
med Paul Gilbert
- 3 dagars workshop
- 1 fördjupningsdag
Läs mer...
ANNONSERA PÅ HEMSIDAN
För endast 1 250 kr inkl moms kan ni synas i 3 månader i detta annonsfält.
Läs mer...
Copyright © 2022 Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Ansvarig utgivare: Eva Gafvelin Ramberg - Webbredaktör: Lena Nilsson Sjerén
Layout och programmering: Sven-Erik Nystål