Forskningskommittén
Forskningskommittén i sfKBT vill verka för ett fortsatt paradigmskifte i svensk psykoterapi och dess tillämpningsområden där den teoretiska grunden består av integrerade kunskaper från kognitiv teori och inlärningsteori, utvecklings- och emotionspsykologi samt neurovetenskap.

Det övergripande syftet är att främja ett vetenskapligt synsätt inom sfKBT och stödja utvecklingen av kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (effekter och processer) samt verka för kvalitetssäkring av utbildning och handledning. Forskningskommittén vill verka för att:

  • Underlätta personliga kontakter mellan forskningsintresserade medlemmar
  • Verka för spridning av kunskaper om KBT forskning
  • Föreslå och stimulera viktiga forskningsteman
  • Anordna seminarier, föredrag och konferenser
  • Utveckla ett forskningspolitiskt engagemang
SÖK LEG PSYKOTERAPEUT I KBT
Här kan du söka i registret över legitimerade psykoterapeuter i KBT.
Sök exempelvis på stad, namn, företag eller adress!
ANNONSER
För endast 1 250 kr inkl moms kan ni synas i 3 månader i detta annonsfält.
Läs mer...
Copyright © 2023 Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Ansvarig utgivare: Lotta Scholander - Webbredaktör: Lena Nilsson Sjerén
Layout och programmering: Sven-Erik Nystål