Forskningskommittén
Forskningskommittén i sfKBT vill verka för ett fortsatt paradigmskifte i svensk psykoterapi och dess tillämpningsområden där den teoretiska grunden består av integrerade kunskaper från kognitiv teori och inlärningsteori, utvecklings- och emotionspsykologi samt neurovetenskap.

Det övergripande syftet är att främja ett vetenskapligt synsätt inom sfKBT och stödja utvecklingen av kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (effekter och processer) samt verka för kvalitetssäkring av utbildning och handledning. Forskningskommittén vill verka för att:

  • Underlätta personliga kontakter mellan forskningsintresserade medlemmar
  • Verka för spridning av kunskaper om KBT forskning
  • Föreslå och stimulera viktiga forskningsteman
  • Anordna seminarier, föredrag och konferenser
  • Utveckla ett forskningspolitiskt engagemang
FORSKNINGSKOMMITTÉN UTLYSER MEDEL 2021
Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier utlyser årligen forskningsmedel. Föreningen utlyser nu följande medel.
Stipendium till Carlo Perris minne: 25 000 kronor.
Utlysningen gäller för medel upp till 25.000 kr (skatt utgår inte på beloppet). Behörig att söka är den som varit medlem i sfKBT i minst ett år. Sista ansökningsdag är 25 augusti 2021.
senpil Läs den fullständiga utlysningen
senpil Riktlinjer för Carlo Perris minnesstipendium
senpil Ansökningsblankett
SÖK LEG PSYKOTERAPEUT I KBT
Här kan du söka i registret över legitimerade psykoterapeuter i KBT som är auktoriserade av föreningen.
Sök exempelvis på stad, namn, företag eller adress!
ANNONSER
För endast 1 250 kr inkl moms kan ni synas i 3 månader i detta annonsfält.
Läs mer...
Copyright © 2021 Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Ansvarig utgivare: Eva Gafvelin Ramberg - Webbredaktör: Lena Nilsson Sjerén
Layout och programmering: Sven-Erik Nystål