Om föreningen
sfKBT är en intresseförening som vill främja kunskap, utbildning, forskning och praktik inom de kognitiva och beteendeterapeutiska terapierna i Sverige. Fram till 2006 hette den Svenska föreningen för Kognitiv Psykoterapi och Forskning, vilken grundades 1986 av Professor Carlo Perris och medarbetare.

Föreningen har sina rötter i kognitiv psykoterapi som utvecklades på 60-talet av Aaron T. Beck, amerikansk psykiater och psykoterapeut och portalgestalt för terapiformen. Under senare år har föreningen vidgats till att omfatta flera teorier och behandlingssätt inom KBT, särkilt den inlärningspsykologiska teoribildningen och beteendeterapin. Syftet med namnbytet var att betona denna utveckling, samt att ansluta föreningen till den internationella utvecklingen, där KBT kommit att bli ett paraplybegrepp omfattande olika inriktningar.

Idag består föreningen av en riksförening och fem geografiskt indelade lokalföreningar. Lokalföreningarna anordnar utbildningar, seminarier och möten kring kognitiv psykoterapi. Föreningen är medlem i European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Föreningen har ett nära samarbete med flera utbildningssamordnare och bevakar utbildningsstandarder samt etiska riktlinjer.

Föreningen har cirka 1000 medlemmar och av dessa är drygt 300 legitimerade psykoterapeuter som auktoriserats av föreningen. Här på sidan uppe till höger finns en funktion för att söka kontaktuppgifter till de auktoriserade KBT-terapeuterna över hela landet.

Föreningen ger ut tidningen Sokraten fyra gånger om året.

senpil Riksstyrelsen
Lokalföreningarna
senpil Mellansvenska lokalföreningen
senpil Norra lokalföreningen
senpil Sydsvenska lokalföreningen
senpil Västsvenska lokalföreningen
SÖK LEG PSYKOTERAPEUT I KBT
Här kan du söka i registret över legitimerade psykoterapeuter i KBT.
Sök exempelvis på stad, namn, företag eller adress!
ANNONSER
För endast 1 250 kr inkl moms kan ni synas i 3 månader i detta annonsfält.
Läs mer...
Copyright © 2023 Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Ansvarig utgivare: Lotta Scholander - Webbredaktör: Lena Nilsson Sjerén
Layout och programmering: Sven-Erik Nystål