Auktorisation
Vi auktoriserar bra grundutbildningar i KBT
Som ett led i att öka grundutbildningars kvalitet, ger föreningen både privata och offentliga utbildningsanordnare möjlighet att auktorisera grundutbildning i KBT i enlighet med fastställt policydokument i utbildningsfrågor. Som grundutbildning avses utbildning som ska ge behörighet att söka till legitimationsgrundande utbildning i KBT.
Ansök som utbildningsanordnare om auktorisation för grundutbildning i KBT
Kostnaden för sfKBT:s auktorisation av utbildningsanordnare är 5 000 kronor och gäller för fem år.
senpil Ansökan om auktorisation (för utbildningsanordnare)
senpil Av sfKBT auktoriserade utbildningar
senpil sfKBTs policy i utbildningsfrågor: Grundutbildning i KBT
senpil sfKBT:s rutiner för auktorisering av grundutbildning i KBT
Ansök som medlem om intyg över genomgången auktoriserad grundutbildning i KBT
Har du gått din grundutbildning hos en sfKBT-auktoriserad arrangör? Då kan du beställa ett intyg! Kostnaden är 300 kronor och är en engångsavgift. Logga in till sfKBT Medlemsservice och ansök på fliken Intyg.
senpil Logga in och ansök om intyg
senpil E-post till sekreterare Lotta Scholander
Ansök som medlem om auktorisation som leg psykoterapeut i KBT
Legitimerade psykoterapeuter som arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) och som är medlemmar i vår förening kan ansöka om att bli auktoriserade av föreningen. Ett villkor för auktorisation är att psykoterapeuten genomgått utbildning hos en utbildningsanordnare som har sin huvudsakliga teoretiska grund i KBT. Som auktoriserad leg psykoterapeut kommer ditt namn, om du önskar, att synas på föreningens sökmotor för psykoterapeuter för allmänheten. Genom att anlita en av föreningen auktoriserad psykoterapeut vet man att han eller hon har adekvat utbildning för att bedriva kognitiv beteendeterapi.
Du som är medlem och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning kan ansöka om föreningens auktorisation. Logga in till sfKBT Medlemsservice här på hemsidan och ansök på fliken Leg psykoterapeut i KBT..
Kostnaden för auktorisationen är 500 kronor och är en engångskostnad. Skicka ett e-postmeddelande till sekreteraren via länken här nedan vid behov av mer information.
senpil Logga in och ansök om auktorisation
senpil E-post till sekreterare Lotta Scholander
Ansök som medlem om registrering på handledarlistan
Den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen i kognitiva och beteendeinriktade terapier genomgått en handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, är medlem i föreningen och auktoriserad som psykoterapeut av föreningen har möjlighet att lista sig på vår hemsida som handledare. Listan är en sökmotor som är öppen för alla där man kan söka efter handledare med kognitiv beteendeinriktning.
senpil Riktlinjer för handledarlistan
Logga in till sfKBT Medlemsservice och ansök på fliken Handledare.
Kostnaden för registreringen är 300 kronor och är en engångsavgift.
senpil Logga in och ansök om registrering på handledarlistan
SÖK LEG PSYKOTERAPEUT I KBT
Här kan du söka i registret över legitimerade psykoterapeuter i KBT som är auktoriserade av föreningen.
Sök exempelvis på stad, namn, företag eller adress!
ANNONSER
För endast 1 250 kr inkl moms kan ni synas i 3 månader i detta annonsfält.
Läs mer...
Copyright © 2021 Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Ansvarig utgivare: Eva Gafvelin Ramberg - Webbredaktör: Lena Nilsson Sjerén
Layout och programmering: Sven-Erik Nystål