Auktorisation
Vi auktoriserar bra grundutbildningar i KBT
Som ett led i att öka grundutbildningars kvalitet, ger föreningen både privata och offentliga utbildningsanordnare möjlighet att auktorisera grundutbildning i KBT i enlighet med fastställt policydokument i utbildningsfrågor. Som grundutbildning avses utbildning som ska ge behörighet att söka till legitimationsgrundande utbildning i KBT.
Ansök som utbildningsanordnare om auktorisation för grundutbildning i KBT
Kostnaden för sfKBT:s auktorisation av utbildningsanordnare är 5 000 kronor och gäller för fem år.
senpil Ansökan om auktorisation (för utbildningsanordnare)
senpil Av sfKBT auktoriserade utbildningar
senpil sfKBTs policy i utbildningsfrågor: Grundutbildning i KBT
senpil sfKBT:s rutiner för auktorisering av grundutbildning i KBT
Ansök som medlem om intyg över genomgången auktoriserad grundutbildning i KBT
Har du gått din grundutbildning hos en sfKBT-auktoriserad arrangör? Då kan du beställa ett intyg! Kostnaden är 300 kronor och är en engångsavgift. Logga in till sfKBT Medlemsservice och ansök på fliken Intyg.
senpil Logga in och ansök om intyg
Ansök som medlem om publicering på lista över leg psykoterapeuter i KBT
Legitimerade psykoterapeuter med KBT-inriktning och som är medlemmar i vår förening kan publicera sina kontaktuppgifter på listan över psykoterapeuter, som allmänheten kan söka i.
Logga in till sfKBT Medlemsservice här på hemsidan och ansök om publicering på fliken Leg psykoterapeut KBT.
Publicering på listan över leg psykoterapeuter i KBT är en medlemsförmån och innebär ingen extra kostnad. Skicka ett e-postmeddelande till sekreteraren via länken här nedan vid behov av mer information.
senpil Logga in och ansök om publicering
Ansök som medlem om registrering på handledarlistan
Den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen i kognitiva och beteendeinriktade terapier genomgått en handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, är medlem i föreningen och auktoriserad som psykoterapeut av föreningen har möjlighet att lista sig på vår hemsida som handledare. Listan är en sökmotor som är öppen för alla där man kan söka efter handledare med kognitiv beteendeinriktning.
senpil Riktlinjer för handledarlistan
Logga in till sfKBT Medlemsservice och ansök på fliken Handledare.
Kostnaden för registreringen är 300 kronor och är en engångsavgift.
senpil Logga in och ansök om registrering på handledarlistan
SÖK LEG PSYKOTERAPEUT I KBT
Här kan du söka i registret över legitimerade psykoterapeuter i KBT.
Sök exempelvis på stad, namn, företag eller adress!
ANNONSER
För endast 1 250 kr inkl moms kan ni synas i 3 månader i detta annonsfält.
Läs mer...
Copyright © 2023 Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Ansvarig utgivare: Lotta Scholander - Webbredaktör: Lena Nilsson Sjerén
Layout och programmering: Sven-Erik Nystål