Auktorisation
Vi auktoriserar bra KBT-utbildningar
Föreningen ger både privata och offentliga utbildningsanordnare möjlighet att auktorisera grundutbildning i KBT i enlighet med fastställt policydokument i utbildningsfrågor. Som grundutbildning avses utbildning som ska ge behörighet att söka till legitimationsgrundande utbildning i KBT.

Kostnaden för sfKBT:s auktorisation av utbildningsanordnare är 5 000 kronor och gäller för fem år.

senpil Ansökan om auktorisation
senpil Av sfKBT auktoriserade utbildningar
senpil sfKBTs policy i utbildningsfrågor: Grundutbildning i KBT
senpil sfKBT:s rutiner för auktorisering av grundutbildning i KBT
Vi auktoriserar legitimerade psykoterapeuter
I Sverige är det Universitetskanslersämbetet som ger högskolor tillstånd att examinera psykoterapeuter. Den som avlagt psykoterapeutexamen kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Av legitimationen framgår det inte vilken inriktning som psykoterapeuten har. Därför ska den terapeut man anlitar berätta om vilken metod han eller hon använder. Som klient eller patient bör man försäkra sig om att terapeuten har adekvat utbildning för metoden.

Legitimerade psykoterapeuter som arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) och som är medlemmar i vår förening kan ansöka om att bli auktoriserade av föreningen. Ett villkor för auktorisation är att psykoterapeuten genomgått utbildning hos en utbildningsanordnare som har sin huvudsakliga teoretiska grund i KBT. Genom att anlita en av föreningen auktoriserad psykoterapeut vet man att han eller hon har adekvat utbildning för att bedriva kognitiv beteendeterapi.

Uppe till höger här på sidan kan du söka auktoriserade legitimerade psykoterapeuter i KBT över hela landet.

Du som är legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning kan ansöka om föreningens auktorisation via sfKBT Medlemsservice här på hemsidan.

Kostnaden för auktorisation av legitimerad psykoterapeut är 500 kronor och är en engångskostnad.

Skicka ett e-postmeddelande till sekreterare Lotta Scholander vid behov av mer information om auktorisation av legitimerade psykoterapeuter.
Intyg över genomgången utbildning
Har du gått din grundutbildning hos en sfKBT-auktoriserad arrangör? Då kan du ett intyg!
senpil Ansökan (PDF)
senpil Ansökan (Word)
Skicka din ansökan till sekreterare Lotta Scholander.
SÖK LEG PSYKOTERAPEUT I KBT
Här kan du söka i registret över legitimerade psykoterapeuter i KBT som är auktoriserade av föreningen.
Sök exempelvis på stad, namn, företag eller adress!
ANNONSER
För endast 1 250 kr inkl moms kan ni synas i 3 månader i detta annonsfält.
Läs mer...
Copyright © 2021 Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Ansvarig utgivare: Eva Gafvelin Ramberg - Webbredaktör: Lena Nilsson Sjerén
Layout och programmering: Sven-Erik Nystål