Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Nyheter från Sydsvenska lokalföreningen


LOKALFÖRENINGENS STYRELSE

Lena Nilsson Sjerén, ordförande
Peter Olsson, sekreterare
Conny Thorsson, kassör
Christina Caspar, ledamot
Anette Nilsson, ledamot
Eva Pykkö, ledamot
Louise Wennström, ledamot

KALLELSE TILL MEDLEMMARNA I SYDSVENSKA FÖRENINGEN

Årsmöte 24 mars

med efterföljande samtal under ämnet
Samtal kring känslor - kraft eller hinder

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Björn Gustavsson att föra dialog med oss under ämnet Samtal kring känslor - kraft eller hinder. Björn är välkänd psykolog, psykoterapeut, handledare och föreläsare.

Föreningen bjuder på lättare förtäring.

Tid: Tisdagen den 24 mars 2020 kl 18.00
Plats: Medeltidssalen, Folkets Hus i Lund.
Anmälan: För matens skull behöver vi anmälan senast tisdagen den 17 mars. Anmäl dig med e-post till Anette Nilsson. Ange ev behov av specialkost.

Välkommen
hälsar styrelsen
Lena Nilsson Sjerén, Peter B Olsson, Eva Pyykkö, Christina Caspar, Conny Thorsson, Louise Alwmark Wennström och Anette Nilsson.

senpil Kallelsen i PDF-format