Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Nyheter från Sydsvenska lokalföreningen


LOKALFÖRENINGENS STYRELSE

Lena Nilsson Sjerén, ordförande
Peter Olsson, sekreterare
Conny Thorsson, kassör
Christina Caspar, ledamot
Anette Nilsson, ledamot
Eva Pykkö, ledamot
Louise Wennström, ledamot