Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Nyheter från Sydsvenska lokalföreningen


LOKALFÖRENINGENS STYRELSE

Lena Nilsson Sjerén, ordförande
Peter Olsson, sekreterare
Conny Thorsson, kassör
Christina Caspar, ledamot
Anette Nilsson, ledamot
Eva Pykkö, ledamot
Louise Wennström, ledamot

NYTT FRÅN SYDSVENSKA LOKALFÖRENINGEN
DIGITAL FÖRELÄSNING MED POUL PERRIS
Gamla och nya medlemmar inbjuds till den digitala föreläsningen
Att se, förstå och ta sig förbi elefanten i terapirummet!
Föreläsningen är endast öppen för medlemmar i Sydsvenska föreningen inom sfKBT. Kontrollera därför att du har betalat medlemsavgiften för 2021!
Om du inte är medlem, är det enkelt ordnat: Anmäl dig här på hemsidan!
Tid: Fredagen den 29 januari kl 13.00-16.00
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan: Anmäl dig senast den 19 januari till Louise Alwmark Wennström
  Uppge fullständig faktureringsadress, gärna en e-postadress.
  För anställda inom Region Skåne behövs GLN-nr och RSID till betalningsansvarig.
Bekräftelse kommer efter anmälan och fakturan skickas efter föreläsningen.
Zoom-länk skickas några dagar innan föreläsningen till den e-postadress du anmält dig från. Föreläsningen kommer inte att spelas in.
senpil Läs mer om föreläsningen