Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Nyheter från Norra lokalföreningen

LOKALFÖRENINGENS STYRELSE

Neda Dimova-Bränström, ordförande
Inga Dennhag, sekreterare
Marian Landström, kassör
Helene Ohlsson, ledamot
Eva Wedman, ledamot
senpil Lokalföreningens stadgar

Årsmöte 2019

med gästföreläsning om HBTQ+ kompetens och bemötande

Vi inleder med årsmötet och därefter har vi glädjen att hälsa Anna Höglund välkommen att hålla föreläsningen om HBTQ under cirka 45 minuter. Vad behöver vi behandlare förstå och kunna om HBTQ? Hur ska HBTQ-personer bemötas? Det kommer att finnas utrymme för diskussion.

Anna Höglund är leg psykolog/psykoterapeut och lärare på psykolog- och psykoterapeutprogrammet.

Tid: Torsdagen den 10 oktober 2019 kl 18.30
Plats: Församlingsgården, Östra Esplanaden 9, Umeå
Kostnad: Fritt inträde för alla!
Anmälan: Anmäl dig via denna e-postadress. Begränsat antal platser.
senpil Ladda ner kvällens program

Från årsmötet 2018
Interpersonell Psykoterapi och Kognitiv Beteendeterapi – likheter och skillnader

På årsmötet 2018 handlade den traditionella öppna gästföreläsningen om IPT och KBT samt mötet däremellan. Den samlade evidensen för IPT har ökat och terapiformen växer.

Men vad är egentligen IPT och varifrån kommer terapin? Har IPT några gemensamma nämnare med KBT eller är det en egen gren på terapiträdet? Vi fick en intressant och givande introduktion till Interpersonell Psykoterapi. Därefter diskuterades likheter och skillnader med KBT.

Föreläste gjorde Karin Edholm leg psykolog/ barn- och ungdomspsykoterapeut/ IPT utbildad terapeut och handledare. Karin Häggqvist leg psykolog/KBT psykoterapeut och handledare, var en spännande diskussionspartner.

senpil Verksamhetsberättelse 2018