Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Nyheter från Norra lokalföreningen

LOKALFÖRENINGENS STYRELSE

Neda Dimova-Bränström, ordförande
Inga Dennhag, sekreterare
Marian Landström, kassör
Helene Ohlsson, ledamot
Eva Wedman, ledamot
Fernanda Mälck Sundling, ledamot
Paulina Tomasdotter, studeranderepresentant
Zarlasht Dost, studeranderepresentant
senpil Lokalföreningens stadgar

Föreläsning och workshop 17 april

Using Imagination to Create Attachment Security:
It´s Never Too Late to Have a Happy Childhood

Vi inbjuder till föreläsning och workshop med David Elliott, Ph.D.

Tidig barndom och anknytning påverkar vuxenlivet och relationer. Att växa upp med en otrygg anknytning innebär en risk för att senare utveckla psykologiska och psykiatriska problem. Det finns forskning på att det är viktigt att behandla otrygg anknytning.

En integrativ behandlingsmodell presenteras: The Three Pillars of comprehensive attachment repair. Fokus kommer vara på skapandet av nya inre arbetsmodeller. Denna metod använder imaginära och mentala processer samtidigt som känslor och kroppsensationer upplevs. Forskningsevidens för denna metod kommer att presenteras. På workshopen tränar vi metoden, diskuterar rollspel och hur arbetssättet fungerar.

Dr David Elliott doktorerade i psykologi 1989 vid Harvard University. Han gjorde en post doc vid McLean Hospital där han arbetade med ungdomar och deras familjer. Under hela sin karriär har han varit fascinerad av hur människor formas och vad som leder till psykisk hälsa. Han har jobbat med många olika sorters problem, från psykoser till relationsproblem. Huvudsakligen arbetar han med psykoterapi, handledning och undervisar nationellt och internationellt. Boken Attachment Disturbances in Adults: Treatment for Comprehensive Repair, som denna föreläsning och workshop är baserad på, blev mycket väl mottagen då den kom ut 2016. David har sin praktik i Providence, Rhode Island, USA.
David Elliott
Tid: Fredagen den 17 april 2020
Föreläsning kl 9.00-12.00
Workshop kl 13.15-16.00
Plats: Umeå Universitet, Hum-huset. Föreläsningssal meddelas senare.
Kostnad: Studerande: 500 kr (250 kr för föreläsning, 250 kr för workshop)
Kliniker: 1 600 kr (800 kr för föreläsning och 800 kr för workshop)
Medlemmar får 200 kr i rabatt, gäller ej studerande
Betalning: Swisha 0760-6697701 Marian Landström eller betala till Nordea Plusgiro 36 99 76-6
Anmälan: Anmälan är bindande men det går bra att byta med en vän.
Anmäl dig till via e-post till Marian Landström och genom att betala in avgiften. Sista anmälningsdag är den 17 mars. Begränsat antal platser.
Fika: Vi bjuder på för- och eftermiddagen. För lunch finns det många fina lunchställen på Umeå Universitet.
Diplom: Du får ett intyg på att du deltagit.
The lecture is in English, but the discussion will be in Swedish and English.
senpil Ladda ner mer information om föreläsningen och workshopen
senpil Information about the morning- and afternoon sessions

Från årsmötet 2018
Interpersonell Psykoterapi och Kognitiv Beteendeterapi – likheter och skillnader

På årsmötet 2018 handlade den traditionella öppna gästföreläsningen om IPT och KBT samt mötet däremellan. Den samlade evidensen för IPT har ökat och terapiformen växer.

Men vad är egentligen IPT och varifrån kommer terapin? Har IPT några gemensamma nämnare med KBT eller är det en egen gren på terapiträdet? Vi fick en intressant och givande introduktion till Interpersonell Psykoterapi. Därefter diskuterades likheter och skillnader med KBT.

Föreläste gjorde Karin Edholm leg psykolog/ barn- och ungdomspsykoterapeut/ IPT utbildad terapeut och handledare. Karin Häggqvist leg psykolog/KBT psykoterapeut och handledare, var en spännande diskussionspartner.

senpil Verksamhetsberättelse 2018