Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Nyheter från Norra lokalföreningen

LOKALFÖRENINGENS STYRELSE

Carin Vretsjö, ordförande
Inga Dennhag, sekreterare
Marian Landström, kassör
Helene Ohlsson, ledamot
Neda Dimova-Brännström, ledamot
Eva Vedman, ledamot


senpil Lokalföreningens stadgar
senpil Verksamhetsberättelse 2018

Från årsmötet 2018
Interpersonell Psykoterapi och Kognitiv Beteendeterapi – likheter och skillnader

På årsmötet 2018 handlade den traditionella öppna gästföreläsningen om IPT och KBT samt mötet däremellan. Den samlade evidensen för IPT har ökat och terapiformen växer.

Men vad är egentligen IPT och varifrån kommer terapin? Har IPT några gemensamma nämnare med KBT eller är det en egen gren på terapiträdet? Vi fick en intressant och givande introduktion till Interpersonell Psykoterapi. Därefter diskuterades likheter och skillnader med KBT.

Föreläste gjorde Karin Edholm leg psykolog/ barn- och ungdomspsykoterapeut/ IPT utbildad terapeut och handledare. Karin Häggqvist leg psykolog/KBT psykoterapeut och handledare, var en spännande diskussionspartner.