Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Nyheter från Norra lokalföreningen

LOKALFÖRENINGENS STYRELSE

Neda Dimova-Bränström, ordförande
Inga Dennhag, sekreterare
Marian Landström, kassör
Helene Ohlsson, ledamot
Eva Wedman, ledamot
Fernanda Mälck Sundling, ledamot
Paulina Tomasdotter, studeranderepresentant
Zarlasht Dost, studeranderepresentant
senpil Lokalföreningens stadgar

SAVE THE DATE 17 APRIL 2020

Föreläsning och workshop

Using Imagination to Create Attachment Security:
It´s Never Too Late to Have a Happy Childhood

Vi inbjuder till föreläsning och workshop med dr David Elliott.

Att växa upp med en otrygg anknytning innebär en risk för att senare utveckla psykologiska och psykiatriska problem. Det finns forskning som visar att det är viktigt att behandla otrygg anknytning. En integrativ behandlingsmodell presenteras: ”The Three Pillars of comprehensive attachment repair”. Fokus kommer vara på skapandet av nya inre arbetsmodeller. Denna metod använder imaginära och mentala processer samtidigt som känslor och kroppssensationer upplevs. Forskningsevidens för denna metod kommer att presenteras. På eftermiddagen tränar vi på denna metod och diskuterar rollspelen och arbetet.

Dr David Elliott doktorerade i psykologi 1989 vid Harvard Universitet. Han gjorde en post doc vid McLean Hospital där han arbetade med ungdomar och deras familjer. Under hela hans karriär har han varit fascinerad över hur människor formas och vad som leder till psykisk hälsa. Han har jobbat med många olika sorts problem, från psykoser till relationsproblem. Huvudsakligen arbetar han med psykoterapi, handledning och undervisar om sin bok. Han har sitt kontor på Rhode Island, USA.
David Elliott
Tid: Fredagen den 17 april 2020
Föreläsning kl 9.00-12.00
Workshop kl 13.15-16.00
Plats: Umeå, lokal meddelas senare
Kostnad: Studerande: 500 kr (250 kr för föreläsning, 250 kr för workshop)
Kliniker: 1 600 kr (800 kr för föreläsning och 800 kr för workshop)
Medlemmar får 200 kr i rabatt, gäller ej studerande
Anmälan: Information kommer senare
senpil Ladda ner informationen

Från årsmötet 2018
Interpersonell Psykoterapi och Kognitiv Beteendeterapi – likheter och skillnader

På årsmötet 2018 handlade den traditionella öppna gästföreläsningen om IPT och KBT samt mötet däremellan. Den samlade evidensen för IPT har ökat och terapiformen växer.

Men vad är egentligen IPT och varifrån kommer terapin? Har IPT några gemensamma nämnare med KBT eller är det en egen gren på terapiträdet? Vi fick en intressant och givande introduktion till Interpersonell Psykoterapi. Därefter diskuterades likheter och skillnader med KBT.

Föreläste gjorde Karin Edholm leg psykolog/ barn- och ungdomspsykoterapeut/ IPT utbildad terapeut och handledare. Karin Häggqvist leg psykolog/KBT psykoterapeut och handledare, var en spännande diskussionspartner.

senpil Verksamhetsberättelse 2018