Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Nyheter från Västsvenska lokalföreningen

LOKALFÖRENINGENS STYRELSE

Matilda Zackrisson, ordförande
Karin Öiestad, sekreterare
Birgitta Alette, kassör
Annika Hall, ledamot och lokalt hemsidesansvarig
Anette Edsberger, ledamot
Shiva Arianik, suppleant
Vakant, suppleant

INBJUDAN

Årsmöte med föredrag

Medlemmar i Västsvenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier och andra intresserade inbjuds till årsmöte 2020 med föredrag.

Kris och trauma
Hanna Dimbodius

Hanna berättar om hur hon arbetar med kris, trauma och PTSD och om modern forskning. Hanna är leg psykolog, handledare och utbildare i Prolonged Exposure PTSD.

Tid Torsdagen den 2 april 2020
  Kl 17.30-18.30 Föredrag med Hanna Dimbodius
  Kl 18.30-19.15 Årsmöte
  Kl 19.30 Mingel och mat på En Deli i Haga (Anmälan krävs)
Plats: Folkuniversitetet, Norra Allégatan 6, Göteborg OBS! Ny lokal!
Kostnad: Gratis för medlemmar
250 kr för icke medlem (alternativt lös medlemskap för hela året för 400 kr) + 150 kr om du vill delta i mingel/mat
Gratis för heltidsstudenter (mingel/mat ingår ej)
Plusgiro: Betala till plusgiro 495 41 34-5 (Västsvenska föreningen)
Ange namn, adress, telefonnummer, årsmötevsf
Anmälan: Förhandsanmälan krävs med tanke på att vi beställer mat. Anmäl även behov av specialkost. Vi vill ha din anmälan till mingel och mat senast den 30 mars via e-post till Birgitta Alette.
senpil Inbjudan i PDF-format