Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Årskonferens 2019

Föreningens årskonferens hålls i Göteborg den 18-19 oktober 2019 under värdskap av Västsvenska lokalföreningen. Förutom årsmötesförhandlingar hålls ett flertal föreläsningar på temat Stress, utmattning och compassion fatigue.

Före konferensen arrangeras workshopen ACT - för att hantera stress och främja hälsa.

senpil Anmäl dig till årskonferensen

PRECONGRESS WORKSHOP

ACT - för att hantera stress och främja hälsa

Tid: Fredagen den 18 oktober kl 9.00-12.00
Plats: Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, Göteborg

Välkommen till en workshop om ACT - för att hantera stress och främja hälsa. Under detta pass kommer Fredrik Livheim att berätta om hur han och kollegorna arbetar med att hjälpa människor att hantera stress genom gruppbehandlingar, online ACT-självhjälp och självhjälpsböcker.

Fredrik kommer att berätta kort om forskningsstödet för ACT samt ge exempel ur innehållet i interventionerna på ett sätt som förhoppningsvis kan vara till nytta för dig både som behandlare och privatperson. Workshopen blir ett tillfälle att uppleva och testa på övningar och metaforer ur deras ACT-gruppbehandlingar för att själv testa samt kunna använda i dina egna behandlingar.

Fredrik Livheim är legitimerad psykolog och internationellt erkänd ACT-trainer. Fredrik delar sin tid mellan att doktorera och forska på ACT-gruppbehandlingar för stress och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet och att hålla utbildningar och föreläsningar kring ACT både inom och utom Sverige via Livheim AB. Fredrik är även medförfattare till böcker och behandlingsmanualer om stress, de senaste är självhjälpsböckerna Tid att leva samt The Mindfulness and Acceptance Workbook for Stress Reduction: Using Acceptance and Commitment Therapy to Manage Stress, Build Resilience, and Create the Life You Want.


Foto: Mattias Edvall

ÅRSKONFERENSEN MED ÅRSMÖTE OCH FÖRELÄSNINGAR

Jag har inte tid att bli sjuk - en konferens om stress, utmattning och compassion fatigue

Tid: Fredagen den 18 oktober kl 13.00 - lördagen den 19 oktober kl 16.30
Plats: Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, Göteborg

In och ut ur utmattning - en uppdatering av kunskapsläget. Varför blir man utmattad, hur visar det sig och finns det något som hjälper?
Susanne Ellbin, leg psykolog, och Lotta Scholander, leg psykolog och leg psykoterapeut

Ökar stress och psykisk ohälsa? - ACT som behandling och framtidens digitala KBT-interventioner
Fredrik Livheim, leg. psykolog, medicine doktor och Peer-reviewed ACT-trainer

Self-Compassion och Self-Practice/Self-Reflection - att som terapeut Walk the talk
Anna Ehnvall, leg. läkare, leg. psykoterapeut och docent

Live session - en patient, tre terapiinriktningar
Poul Perris, leg läkare och leg psykoterapeut
Mats Jacobson, leg psykolog
Liv Raissi, leg psykolog


Anmälan

senpil Anmäl dig till årskonferensen