Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

ANNONS | 1 oktober 2019

Workshop i Compassionfokuserad terapi

Centrum för psykiatriforskning / Kompetenscentrum för psykoterapi inbjuder till workshop i Compassionfokuserad terapi med Paul Gilbert

Terapeutiska färdigheter – Clinical Skills

Denna tredagars workshop är utformad för dig som har viss utbildning och erfarenhet av att arbeta med Compassionfokuserad terapi. Workshopen kommer vara på avancerad nivå och kräver därför grundläggande kunskaper i CFT.

Tid: 3-5 december 2019 kl 9.00-16.00
Plats: Plats meddelas senare
Kostnad: 6 000 kr. För- och eftermiddagsfika ingår.
Anmälan: Anmäl dig via e-post till Ingrid Landin.
senpil Ladda ner informationsbladet om workshopen

Kompetenscentrum för psykoterapi