Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

ANNONS | 13 april 2018

Grundläggande psykoterapiutbildning i Uppsala HT18!

Grundläggande psykoterapiutbildning (steg-I) i Uppsala-HT 2018

Syfte

KBT-Psykologerna är glada att kunna erbjuda en tvåårig grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi. Nästa kursomgång startar hösten 2018.

Pågående utbildningsomgång startade vårterminen 2017 med kursdag tisdagar. Pågående utbildning ges i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningenoch följer den fastställda utbildningsplanen för grundläggande psykoterapiutbildning, så kallad steg 1.

Kommande utbildnings (2018) kursplan kommer fylla samma krav vad gäller beteendeterapeutisk analys och behandling, samt bibehålla samma krav som tidigare vad gäller kognitiv analys och behandling. BTFs uppdaterade kursplan (mars 2017) innehåller inga krav på kognitiva metoder, men för oss är det viktigt att arbeta mot att våra studenter har maximalt meritvärde gentemot psykoterapeutprogrammen i KBT i landet.

Utbildningen vänder sig till personer som i sitt arbete har möjlighet att praktisera psykoterapeutiska metoder och ger behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapeututbildning, 90 högskolepoäng (”steg 2”) med inriktning mot kognitiv beteendeterapi, förutsatt att övriga av utbildningsanordnarna ställda antagningskrav är uppfyllda.

Kursansvariga

Monica Buhrman, fil dr, leg psykolog (KBT), specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut (KBT)

Linda Jüris, med dr, leg psykolog (KBT), specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut (KBT)

Susanne Lewenhaupt, leg psykolog (KBT)

Cecilia Croona Olde, leg psykolog (KBT), specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut (KBT), psykoterapihandledare (KBT)

Kristofer Zetterqvist, leg psykolog (KBT), leg psykoterapeut (KBT), psykoterapihandledare (KBT)

Examinator

Sandra Bates, fil dr, leg psykolog (KBT), leg psykoterapeut (KBT), psykoterapihandledare (KBT)

Kursadministratör

Katarina Molin, leg psykolog (KBT)

Vid frågor om utbildningen, kontakta Katarina Molin på 070 336 68 04 eller katarina.molin@kbtpsykologerna.com 

Pris

Kostnaden för utbildningen är 32.000:- per termin exkl. moms vilket totalt ger 128.000:- exkl. moms). Avgiften betalas terminsvis i förskott mot faktura.

Obs! Sista anmälningsdag till utbildningen hösten 2018 är 10 juni!

Ytterligare information samt ansökningshandlingar:

http://kbtpsykologerna.com/grundlaggande-psykoterapiutbildning-steg-1/

Välkomna att söka.